Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMTEST - Thử máy

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/vmtest


Định nghĩa:

+ "Chữ số" là các kí tự từ "0" đến "9".

+ "Chữ cái" là các kí tự "a" đến "z" và từ "A" đến "Z" (kí tự Latin in hoa và in thường).

+ "Số" là dãy liên tiếp các chữ số, có thể chứa tối đa một dấu trừ ("-") ở đầu nếu là số âm và tối đa một dấu thập phân (".") nếu là số thực.

+ "Từ" là dãy liên tiếp các chữ cái.

 

Input

Input gồm nhiều dòng:

  • Mỗi dòng là một dãy các từ hoặc các số. Các số và từ được ngăn cách với nhau bởi một hoặc nhiều dấu cách.
  • Input sẽ kết thúc bằng một dòng chứa một dấu chấm hỏi ("?").

Output

Output gồm nhiều dòng, mỗi dòng tương ứng với một dòng ở Input (trừ dòng chứa dấu chấm hỏi):

  • Nếu dòng tương ứng ở Input gồm toàn các số, in ra tổng của các số đó (làm tròn đến 6 chữ số thập phân).
  • Nếu dòng tương ứng ở Input gồm toàn các từ, in ra xâu tổng của các từ đó (nối các từ lại với nhau theo thứ tự trong Input).
  • Nếu không phải một trong hai trường trên, ghi ra xâu "Error!" (không bao gồm cặp dấu "").

Giới hạn

  • Input không có quá 20 dòng.
  • Mỗi dòng không có quá 100 kí tự.
  • Mỗi số không có quá 9 chữ số.
  • Mỗi từ không có quá 9 kí tự. 

Example

Input:

12 23 34 abd dbs
12 a 4
?

Output:

69.000000
abddbs
Error!

Các bạn nhập xuất bằng Standard Input/Output cho cả Pascal và C++. Lưu ý rằng ở cuối Ouput không được có kí tự lạ (ngoại trừ kí tự kết thúc dòng). Ví dụ: Ouput là "69" nhưng các bạn in ra "69 " thì vẫn tính là sai kết quả.

 


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2012-05-25
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JS-MONKEY KTLN NIM NODEJS OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PY_NBC R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:Nguyễn Xuân Khánh

hide comments
2012-07-01 05:51:26 Anonymous
bài này 1 là ăn lun, 2 là die lun
2012-06-27 14:27:01 treesseven
1231.
cái này có coi là hợp lệ ko ạ :|
2012-06-07 21:37:20 KHD
bài sai ko hiểu sai đâu, và cũng chả hiểu bài đúng đúng hơn cái gì
2012-06-07 04:12:06 
HiHi, được 100 rồi
2012-06-07 03:27:09 
Bạn nào giúp mình đi, mới vào test 1 thì out rồi
2012-06-06 17:26:45 trandatbav
Hi, mình nghĩ bạn nên em lại bài rồi sẽ hiểu thôi :P
2012-06-06 02:46:19 
Bài này thử hết cách mà vẫn 0 điểm, không hiểu nổi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.