Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VBGRASS - Bãi cỏ ngon nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/vbgrass


Bessie dự định cả ngày sẽ nhai cỏ xuân và ngắm nhìn cảnh xuân trên cánh đồng của nông dân John, cánh đồng này được chia thành các ô vuông nhỏ với R (1 <= R <= 100) hàng và C (1 <= C <= 100) cột. Bessie ước gì có thể đếm được số khóm cỏ trên cánh đồng.

Mỗi khóm cỏ trên bản đồ được đánh dấu bằng một ký tự ‘#‘ hoặc là 2 ký tự ‘#’ nằm kề nhau (trên đường chéo thì không phải). Cho bản đồ của cánh đồng, hãy nói cho Bessie biết có bao nhiêu khóm cỏ trên cánh đồng.

Ví dụ như cánh đồng dưới dây với R=5 và C=6:

.#....
..#...
..#..#
...##.
.#....

Cánh đồng này có 5 khóm cỏ: một khóm ở hàng đầu tiên, một khóm tạo bởi hàng thứ 2 và thứ 3 ở cột thứ 2, một khóm là 1 ký tự nằm riêng rẽ ở hàng 3, một khóm tạo bởi cột thứ 4 và thứ 5 ở hàng 4, và một khóm cuối cùng ở hàng 5.

Dữ liệu

  • Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: R và C
  • Dòng 2..R+1: Dòng i+1 mô tả hàng i của cánh đồng với C ký tự, các ký tự là ‘#’ hoặc ‘.’ .

Kết quả

  • Dòng 1: Một số nguyên cho biết số lượng khóm cỏ trên cánh đồng.

Ví dụ

Dữ liệu
5 6
.#....
..#...
..#..#
...##.
.#....

Kết quả
5

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-05-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO US-Open 2008 - Bảng Đồng

hide comments
2012-03-01 14:30:14 2ez
chắc bài này LOANG thôi :X
2012-03-01 14:29:24 2ez
Các bạn để ý đề 1# hoặc ## là 1 khóm vậy TH ##
# : là 2 khóm với hàng 1 1 khóm hàng 2 1 khóm :X
2011-12-06 14:25:23 Lê Trường Giang
trường hợp thế này thì sao ạ
##.
.##
2011-09-21 15:47:45 Ðỗ Quốc Bảo
100*100... loang là ra...
2011-08-13 03:16:42 Lê Hoàng Phước
cứ theo đề mà quyết .... loang là xong
2011-01-20 03:12:41 SOAP MacTavish
bai nay choi loang la xong ngay ma( kho noi ko bit thua toan loang)
2010-09-13 01:01:55 Hoàng Mạnh Tuấn
Bài này đầu bài ko hợp lý rồi.
2010-08-20 05:07:13 King siêu kul
Vậy thế này thì tính sao :D
#.
##
2010-07-16 16:11:36 Vũ Minh Hải
không chỉ tính là 1 thôi. tính khóm cỏ mà
2010-04-27 15:51:46 ™♥KæitΘuKid♥™
#### được tính là 2 khóm à :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.