Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

THEME - Đoạn cao trào của bản nhạc

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/theme


Trong một bản nhạc thường có những đoạn nhạc mà tác giả sử dụng nó nhiều lần ( ít nhất 2 lần ). Những đoạn đó gọi là "đoạn cao trào". Do có thể sử dụng nhiều giọng khác nhau ( son, la, si...) nên nốt đầu tiên của các lần xuất hiện có thể khác nhau, nhưng chệnh lệnh độ cao giữa hai nốt liên tiếp thì chắc chắn giống.
VD: hai đoạn sau
1 2 5 4 10

4 5 8 7 13
được coi là một đoạn cao trào, vì chúng cùng sự chênh lệch độ cao : +1,+3,-1,+6
Cho một bản nhạc, yêu cầu tìm độ dài đoạn cao trào dài nhất.
+ Đoạn cao trào phải có từ 5 nốt nhạc trở lên.
+ Những lần xuất hiện của đoạn không được chồng lên nhau ( không có nốt nhạc chung ).

Input

Dòng 1 : n = số nốt nhạc <= 5000
Một số dòng sau là n nốt nhạc, mỗi nốt được quy ra số tự nhiên trong phạm vi 1..88.

Output

1 dòng chứa 1 số duy nhất là độ dài đoạn cao trào dài nhất. Nếu không tìm được đoạn nhạc nào, in ra 0.

Example

Input:
30
25 27 30 34 39 45 52 60 69 79 69 60 52 45 39 34 30 26 22 18
82 78 74 70 66 67 64 60 65 80


Output:
5
(5 nốt cuối dòng 1 và 5 nốt đầu dòng hai cùng là một đoạn)

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO , thanks Hoanh Tien

hide comments
2014-07-22 18:52:32 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Bài này ức chế quá, tối ưu đủ kiểu mà vẫn tle, hết tle lại wa

Last edit: 2014-07-23 06:28:35
2014-06-30 11:34:54 Lollipop
duyệt thừa khả năng thế là bị TLE mặc dù độ phức tạp N^2, sub điên loạn vì TLE @@
2014-06-30 09:15:24 Lollipop
N^2 mà TLE là sao thế @@
2014-06-29 16:23:54 Lollipop
2 đoạn có liền kề k
2014-06-29 14:07:24 Nắng
AC sau gần 4 tháng mòn mỏi :((
2014-03-27 11:22:33 Việt MrKid
mình QHĐ n^2 cũng TLE là sao nhỉ ?
2014-03-25 08:42:16  
Sau nhiều ngày suy nghĩ... code 1 phát AC :D
2013-09-15 21:48:52 Khủng Long Lùn
Hiu hiu sai hoài mà ko biết tại soa luôn :(
2013-07-10 15:41:34 Bitagi97
mấy ngày mới AC , khó thật hay mình gà =='

Last edit: 2013-07-13 14:06:03
2013-07-08 15:54:03 a;slkfjasl;fkj
lại là bài USACO, khó và hay đây ^^
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.