Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TCDFZ - Chữ số tận cùng khác 0

Cho số tự nhiên n (n <= 10^9). Hãy tìm chữ số tận cùng khác 0 của n!

Input

- Dòng duy nhất ghi số N.

Output

- Gồm 1 dòng duy nhất ghi kết quả tìm được.

Example

Input:
5

Output:
2

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-09-10
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2016-02-01 05:14:13
Đưa ra vị trí hay giá trị của số đấy vậy?

Last edit: 2016-02-01 08:29:53
2015-09-29 00:48:22
ai có code chỉ cho mình với! mình test máy đúng mà lên đay sai mất rồi! hic mình đang học lập trình giúp mình với
2015-08-10 20:56:08 Sơn Tùng M-TP
abc

Last edit: 2016-08-05 09:58:23
2015-07-16 13:03:42 [Nghien] Le Long
số học thôi mà :v
2015-04-20 07:15:22 Võ Hoàng Thông
bài này làm s
2014-10-20 05:23:05 abcxyz
bài này các bạn cứ vác 40 số nhân với nhau là ra tận cung la 6. nhan bao nhieu tan cung van v. ==> mod n cho 40 roi tinh tu tu la ra
2014-07-27 10:41:03 [CHV] Bác Thợ Sãn
Cho n hàng trăm cs cũng vẫn chơi được
2013-09-08 03:25:48 Phạm Thị Tuyết Hoa
1s ko chạy nổi ==""
máy 3.2 Ghz mà chạy 10^9 mất 8s
ôi ==""
2013-08-02 16:51:36 Phạm Quang Chiến PROPTIT_D12CN2
bài này có mẹo nhé các member.
mẹo là 2x5=10
còn làm tiếp thì suy nghĩ tiếp thôi
2013-01-12 13:59:33 a;slkfjasl;fkj
chắc chắn có quy luật :|

Last edit: 2013-06-16 01:24:18
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.