Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

STONE1 - Rải sỏi

Xét trò chơi rải sỏi với một người chơi như sau:

Cho cây T và một đống sỏi gồm K viên. Ở mỗi bước người ta lấy 1 viên sỏi từ đống sỏi và đặt vào một nút lá tuỳ ý. Nếu nút p có r nút lá và tất cả các nút lá đều đã có sỏi thì người ta gom tất cả các viên sỏi ở các nút lá lại, đặt 1 viên ở nút p, xoá các nút lá và trả r - 1 viên sỏi còn lại vào đống sỏi.

Trò chơi kết thúc khi đã đặt được 1 viên sỏi vào nút gốc

Yêu cầu: cho cây T, xác định số viên sỏi tối thiểu cần có để trò chơi có thể kết thúc. Cây có n nút (N <= 400), nút gốc được đánh số 1.

Input

  • Dòng đầu: số n.
  • Một số dòng tiếp theo, mỗi dòng có dạng: i m i1 i2 ... im. Trong đó m là số nút con của nút i; i1, i2, ..., im: các nút con của nút i.

Output

Số lượng viên sỏi ít nhất cần có.

Example

Input:
7
1 2 2 3
2 2 5 4
3 2 6 7

Output:
3

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-10-11
Thời gian chạy:0.206s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:BF C CSHARP CPP LISP sbcl LISP clisp HASK JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PYTHON

hide comments
2018-07-10 02:56:57
Dành cho ai cần :v
http://bit.ly/2Fu2yTh

Last edit: 2019-01-12 01:46:22
2018-04-04 15:56:28
easy
2017-12-27 15:36:57
ledacthuongvq
2017-12-08 03:41:43
nhật hào sạch
2017-09-22 15:41:04


THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/1234/stone1-spoj/


2013-09-16 13:04:14 a;slkfjasl;fkj
bài hay :)
2012-07-26 09:54:33 Thắng 20 cm
code ko cần debug vẫn AC,=))
2011-12-12 10:00:24 Normal Skills
bai` cui` pap'
2011-09-28 14:18:21 pham tuan minh
Notes:
1. Don't post any source code here.
2. Please be careful, leave short comments only. Don't spam here.
3. For more discussion (hints, ideas, solutions) please visit our forum.
4. Authors are allowed to delete the post and use html code here (e.g. to provide some useful links).
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.