Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SEQ198 - VOI 2016 - SEQ198

Con số 198 có gợi cho bạn điều gì không? Khi học lịch sử Việt Nam, Vinh biết rằng ngày 19-8-1945 là ngày Tổng khởi nghĩa, ngày nhân dân cả nước ta nhất tề đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Hiện nay, 198 được đặt tên cho nhiều bệnh viện, công viên, đường phố trong cả nước. Con số này đã gợi ý cho Vinh khảo sát dãy số SEQ98 sau đây: Dãy số nguyên không âm a1, a2, ..., an được gọi là dãy SEQ198 nếu không tồn tại hai chỉ số i và j (1 ≤ i,j ≤ n) mà ai-aj hoặc là bằng 1 hoặc là bằng 8 hoặc là bằng 9.

Ví dụ:

Dãy số nguyên 1, 3, 5, 7 là dãy SEQ198.

Dãy số nguyên 7, 3, 5, 1, 9, 21 không phải là dãy SEQ198 bởi vì có hai phần tử 1 và 9 có hiệu 9 - 1 = 8. Tuy nhiên, sau khi xóa bớt phần tử 1, ta thu được dãy 7, 3, 5, 9, 21 là một dãy SEQ198.

Vinh quan tâm tới bài toán sau đây: Cho dãy số nguyên không âm b1, b2, ..., bm, hãy tìm cách loại bỏ một số ít nhất phần tử của dãy để được dãy còn lại là SEQ198.

 

Yêu cầu: Hãy giúp Vinh giải quyết bài toán đặt ra

 

Dữ liệu:

Dòng đầu chứa số nguyên dương m;

Dòng thứ hai chứa m số nguyên không âm b1, b2, ..., bm (bi ≤ 109).

 

Kết quả: Ghi ra số nguyên k là số phần tử bị loại bỏ. Ghi số 0 nếu dãy đã cho là SEQ198.

 

 

Ví dụ:

 

Input

6

7 3 1 9 21

 

Output

1

 

Ràng buộc:

Có 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có m ≤ 20.

 

Có 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm của bài có m ≤ 2000.


Được gửi lên bởi:Le Anh Duc - A2K42 PBC
Ngày:2016-01-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU JS-MONKEY PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VOI 2016, Day 1, task 1 - unofficial testdata

hide comments
2019-07-17 10:49:18
chỉ yêu mình Moneyyyyyy
2019-01-27 12:15:00
đề là 10^9 chứ k phải 109 đâu :( mất 1 đấm

Last edit: 2019-01-27 12:15:50
2017-12-19 10:33:06
xin code trâu đi. -_-
2017-11-29 07:09:12
input bị sai kìa
2017-11-13 15:33:07
trâu cũng ac
=> Full để làm gì!
2017-08-31 19:37:55
trâu ko được 50đ :|

Last edit: 2017-08-31 19:47:59
2017-08-23 08:42:25
Kham khảo
https://vietcodes.github.io/code/57/
2017-03-07 06:29:07
không thấy mấy thánh comment làm em sợ quá :3
2016-12-22 02:42:52 Ndkhaivn
Input mẫu có vấn đề :v
2016-11-14 12:01:42
admin xóa điểm bài mình đc không ạ
http://vn.spoj.com/files/src/18180284/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.