Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SBOOST - Need For Speed

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274833/problem/C

Bessie đang tân trang và nâng cấp chiếc xe ô tô của cô ta để chuẩn bị cho cuộc đua ô tô Grand Prix nổi tiếng. Cô ta muốn mua thêm một số linh kiện nhằm tăng tối đa khả năng của ô tô. Ban đầu xe ô tô có khối lượng M(1<= M <=1000) và lực chạy F(1<= F <=1000000). Cửa hàng có N (1<= N <=10000) loại linh kiện được đánh số từ 1..N,mỗi loại linh kiện chỉ có một chiếc duy nhất.

Loại thứ i nếu được sử dụng, sẽ làm cho khối lượng ô tô tăng M[i]  và lực tăng F[i]. Định luật thứ II của Newton cho biết, a=f/m , trong đó là f là lực, m là khối lượng, và a là gia tốc vật đạt được . Bessie muốn chọn một số loại linh kiện để bổ sung vào cho ô tô, sau cho Gia tốc đạt được là lớn nhất, đồng thời khối lượng ô tô càng bé càng tốt. Cô ta nên chọn loại những linh kiện nào ?

Input

-Dòng đầu tiên là 3 số tự nhiên f,m,n.

-Dòng thứ 2..N+1 , dòng thứ i là hai số f[i], m[i] , cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Output

-Nếu không cần thêm linh kiện nào, in ra "NONE", ngược lại in ra các loại linh kiện được chọn, mỗi loại in trên một dòng. Bạn cần phải in ra theo thứ tự tăng dần.

Example

Input:

1500 100 4
250 25
150 9
120 5
200 8

Output:


2
3
4

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2010-03-19
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:USACO Mar 10 - Silver division

hide comments
2018-06-24 10:06:48
http://bit.ly/2VNfDNd
dành cho ai muốn tham khảo =)))

Last edit: 2019-01-12 01:52:51
2018-06-08 09:34:37
3 đấm do quên in NONE :((
2017-11-02 11:10:45
nhật hào sạch


Last edit: 2017-11-02 11:12:25
2016-12-29 08:42:13
~ 1 đấm
2016-08-08 04:44:50
Ai ngờ bài dễ thế lầy ! :3
2015-08-22 15:59:55
ac = max từng lần dung sap xep r chon
2015-05-23 05:47:42
tham lam ntn v moi nguoi minh lam mai khong dc
2014-06-03 16:22:30 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
có bài bạn nào tối ưu không bài mình ac rồi nhưng thử lại mấy test vẫn thấy sai
2014-06-03 13:35:22 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Tham lam vẫn ăn được p/s AC
2014-06-02 21:02:39 Thcs Ðặng Chánh Kỷ


Last edit: 2014-06-03 13:35:03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.