Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RIDDLE - Bí hiểm

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/riddle


Bà của Ellenora thường ra cho cháu gái mình những bài toán đố mà Elly coi là bí hiểm. Buổi tối vừa rồi bà đố Elly bài toán sau:

Ở cửa hàng cạnh nhà ta có k mặt hàng với giá khác nhau từ 1 đến k. Bà có n đồng tiền mệnh giá a1, a2, . . ., an. Bà định sang bên đấy mua một mặt hàng nào đó, trả đúng giá của nó mà không phải nhận lại tiền thừa. Nhưng bà đã già quá rồi. Bà không muốn mang tất cả tiền của mình đi, có thể lẫn hoặc rơi mất, vì vậy bà chỉ mang theo một số đồng đầu tiên. Vậy bà phải mang theo ít nhất bao nhiêu đồng tiền để mua được mặt hàng bất kỳ?

Chỉ mất vài giây Elly đã đưa ra được câu trả lời và nghĩ thầm trong bụng: “Ôi, bà ơi, lại những bài toán giải thuật quá chuẩn!”.

Bạn có thể đua tài với Elly bằng cách viết chương trình giải bài toán này được không?

Dữ liệu: Vào từ file văn bản RIDDLE.INP:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên T – số lượng tests trong file,
  • Mỗi test cho trên 2 dòng:
    • Dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên nk (1 ≤ n ≤ 105, 1 ≤ k ≤ 106),
    • Dòng thứ 2 chứa n số nguyên a1, a2, . . ., an , (0 < ai ≤ 105, "i = 1 ÷ n).

Kết quả: Đưa ra file văn bản RIDDLE.OUT, kết quả mối test đưa ra trên một dòng dưới dạng số nguyên. Nếu không có cách mang thì đưa ra số -1.

Ví dụ:

RIDDLE.INP

 

RIDDLE.OUT

3

7 10

1 2 3 4 5 6 7

3 3

2 4 1

3 6

3 1 4 

 

4

3

-1 


Được gửi lên bởi:Duy Khanh Nguyen
Ngày:2011-10-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2017-12-27 04:31:49 hồ vãn tuấn


Last edit: 2017-12-29 18:06:58
2017-12-27 03:44:34 hồ vãn tuấn
test 2 thì 1 và 2 là đủ nhưng 1 là phần tử thứ 3 nên lấy 3 cái đầu tiên
2017-03-19 07:30:40
sai vớ va vớ vẩn :( :( :(
2016-05-17 09:17:00
Nhớ kĩ là một số đồng đầu tiên
2015-11-10 04:48:53
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/11/10/bi-hiem-riddle/
2015-10-20 15:39:17
đề nói không rõ ràng khiến bài toán trở nên khó
2014-09-01 02:45:43 1235
alo, vậy là bà chỉ mua 1 mặt hành hay nhiều mặt hàng vậy ạ? Nếu chỉ mua 1 mặt hàng thì test 2 ra -1 chứ ạ?
2013-09-21 07:11:30 Bùi Quang Vinh
test số 2 có thể hiểu là : bà ta dùng đồng tiền 2,4 để mua 2 mặt hàng giá =k= 3 ko ??
2013-07-15 02:53:22 Con nít :xx
bài này chặt nhị phân ntn thế :<
2013-07-13 14:49:31 Bitagi97
cậu quên chi tiết một sô đòng đầu tiên
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.