Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBPOINT - Bộ ba điểm thẳng hàng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbpoint


Trong các cuộc thi tin học, sự xuất hiện của những bài toán hình học làm đội tuyển CBQ khá lúng túng. Do đó thầy Thạch quyết định cho đội tuyển luyện tập các bài toán hình học. Bắt đầu từ điểm, thầy đưa ra bài toán:

Cho n điểm trong mặt phẳng Oxy, hãy đếm số bộ 3 điểm thằng hàng

Input

Dòng thứ nhất ghi số N là số điểm trên mặt phẳng.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi tọa độ của một điểm.

Output

Một số duy nhất là số bộ 3 điểm thẳng hàng.

Example

Input:
6
0 0
0 1
0 2
1 1
2 0
2 2
Output:
3

Giới hạn:
1 ≤ N ≤ 2000.
Tọa độ các điểm có trị tuyệt đối không quá 10000.

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-10-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Nguyễn Hoành Tiến

hide comments
2021-05-27 18:03:20
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/QBPOINT
2019-12-21 04:35:13
one punch ac
2019-11-26 13:35:31
https://ideone.com/kiD6ml
2017-12-20 17:11:32
https://ideone.com/x0FywD
Mọi người tham khảo nha. cực hay luôn
2017-11-03 13:28:23
Kham khảo
https://vietcodes.github.io/code/104/
2016-10-06 05:50:44
trau suyt AC
2016-10-01 06:26:17 GYC
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/354/qbpoint-spoj/
2016-01-01 06:21:41 Thắng Ðam Mê
nói chung bài này ko khó, bik cách code là AC
2015-09-29 11:11:01 Codeforces CHT
10 đấm ac :3
2015-09-25 15:21:15 Thất Dạ Chí Quỷ
bài này giới hạn tọa độ điểm sai :-<
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.