Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PBCISPIS - ISPIS

Kal El là 1 kỹ sư tài năng. Anh ta chế tạo ra chiếc máy in, nhưng vì vừa làm việc vừa ngủ nên chiếc máy in chế tạo ra chỉ có thể điều khiển bằng 3 lệnh:

    1. Set(x): Đưa ký tự x vào bộ nhớ chính. 

    2. Next(x): Đưa ký tự x vào bộ nhớ phụ.

    3. Write: In ra một ký tự. Nếu ngay trước đó là lệnh next thì sẽ in ra ký tự có trong bộ nhớ phụ, nếu không, in ký tự trong bộ nhớ chính.

Ví dụ: VNOI có thể dùng 8 lệnh:

            Set(V),Write,Set(N),Write,Next(O),Write,Set(I),Write.

Cho trước xâu ký tự S chỉ gồm các chữ cái in hoa tiếng anh, cần biết số lệnh ít nhất dùng để in xâu S với điều kiện lệnh đầu tiên luôn phải là Set.

Input

  1 dòng duy nhất chứa xâu S có độ dài không quá 5*10^6

Output

 1 dòng duy nhất là số lệnh ít nhất cần dùng để máy in ra xâu S

Example

Input:
  VNOI

Output:
   8

Được gửi lên bởi:bnta2
Ngày:2010-12-10
Thời gian chạy:0.111s-0.383s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:COI

hide comments
2014-04-25 06:58:37 Anh Duc Le
Code chưa đến chục dòng :v
2014-01-07 05:49:05 Kiều Quốc Đạt


Last edit: 2016-01-03 08:44:10
2013-11-29 15:20:09 Xiao Lang
Không hiểu cái ký tự mà lưu trong bộ nhớ đó nó lưu dưới dạng nào?. Có phải chỉ cần ấn cái nút Write mà nó in ra đúng cái ký tự trên cùng của bộ nhớ hay không? Câu hỏi nữa là có phải in xong rồi xóa đi khỏi bộ nhớ hay vẫn để lại?
2011-11-17 11:54:59 trẻ trâu sủa gâu gâu
kho.chui.that.O(n).chay.khong.xue
2011-07-30 09:23:09 Try FU
Khánh Châu ơi bạn có suy nghĩ trước khi comment ko thế
2011-05-21 02:58:51 ‮ ‮
Bài này QHĐ
2010-12-16 15:26:23 Lý Mạnh Linh
Trời đất. Đổi hết cách này đến cách kia mới AC được.
2010-12-15 03:27:53 TNO
@Pham Hy Hieu: tot nhat ban nen doc ky lai de bai va tap chung minh tinh dung dan cua thuat toan :>
Code bai nay co 16 dong =))

Last edit: 2010-12-15 03:38:33
2010-12-14 17:01:39 royal
AI CO TEST NAO HIEM KO CHO EM XIN CAI
2010-12-14 15:41:15 Thỏ con làm bánh
Bạn member of LHP dùng 3 lệnh như thế nào để in được câu "NN"? Nếu ý bạn là Set(N)->Write->Write thì là thừa nhận rằng sau khi Write, ký tự vẫn còn được lưu trong bộ nhớ à? Bên cạnh đó mình vẫn chưa hiểu rõ trong đề bài này thì 2 lệnh Set và Next có ý nghĩa khác nhau khi in hay ko?

Last edit: 2010-12-14 15:43:23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.