Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NUMCON - Ghép số lớn

Vaxia đã viết được một số lớn trên một cuộn giấy dài và muốn khoe với anh trai Petia về thành quả vừa đạt được. Tuy nhiên,  khi Vaxia vừa ra khỏi phòng để gọi anh trai thì cô em Kachia chạy vào phòng và xé rách cuộn giấy thành một số mảnh. Kết quả là trên mỗi mảnh có một hoặc vài kí số theo thứ tự đã viết.

Bây giờ Vaxia không thể nhớ chính xác mình đã viết số gì. Vaxia chỉ nhớ rằng đó là một số rất lớn.

Để làm hài lòng cậu em trai, Petia quyết định truy tìm  số nào là lớn nhất mà Vaxia đã có thể viết lên cuộn giây trước khi bị xé. Bạn hãy giúp Petia làm việc này.

Dữ liệu vào:

Ghi một hoặc nhiều dòng. Mỗi dòng ghi một dãy kí số. Số dòng không vượt quá 100. Mỗi dòng ghi từ 1 đến 100 kí số. Bảo đảm rằng có ít nhất một dòng mà kí số đầu tiên khác 0.

Dữ liệu ra:

Ghi ra số lớn nhất đã có thể viết trên cuộn giấy trước khi bị xé rách.

Ví dụ

Input

Output

2
20
004
66

66220004

3

3


Được gửi lên bởi:Buồn
Ngày:2010-04-03
Thời gian chạy:0.100s-0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Olympic 30/4/2010 - Đề khối 10

hide comments
2018-12-31 21:42:48
Only One Thing
frostpixel aka.How 2 AC
2018-02-24 05:19:46
Bài mình chạy tốt mà sao 0đ.
Bài này dạng File hay nhập từ bàn phím vậy.
Dạng File mà ta

Last edit: 2018-02-24 05:21:16
2017-11-26 11:01:46
nhật hào sạch
2017-10-06 10:03:27
1 đấm ac
2017-08-31 13:58:32
https://ideone.com/lXE3VH
2017-08-02 05:45:02
cách nhập input của bài ni sao v mọi người?
2017-07-28 05:40:10
Code 1: http://shink.in/o7ret
Code 2: http://shink.in/4TZhn
2017-03-11 04:25:05
~ 1 đấm AC :)
2015-10-14 17:45:51 nguyen van su
bài này mình nghĩ là test sai á.
Mình lấy bài 100 điểm thử 2 test này thì sai mà vẫn dc 100 điểm
test 1: 37
3
out:373
test 2: 31
3
out: 331
2015-10-03 05:20:04


Last edit: 2015-10-03 05:20:28
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.