Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKTOSS - Tung đồng xu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nktoss


Ngày xưa, cách đây đã lâu lắm rồi, ở vương quốc Byteland tươi đẹp có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Thật không may, chính vì sự xinh đẹp đó đã làm phù thủy Astral đã bắt làm về làm người hầu cho ông ta. Đức Vua vô cùng hoang mang khi chuyện này xảy ra, ông không biết phải làm cách nào để giải cứu con mình (ông không thể mang quân đến đánh vì điều đó là vô nghĩa). Tuy nhiên, tên phù thủy này lại rất sợ một câu thần chú được suy ra từ việc giải một bài toán cổ của Thần Sphinx. Bài toán đó có thể được mô tả một cách đơn giản như sau: “Khi ta tung một đồng xu, ta sẽ nhận được mặt sấp hoặc ngửa. Nếu ta tung lần lượt N đồng xu thì có bao nhiêu trường hợp mà có ít nhất K đồng xu liên tiếp cùng là ngửa ?” . Đức vua hứa sẽ thưởng rất hậu hĩnh và gả công chúa cho ai giải được bài toán này. Thực ra công chúa và anh chàng làm vườn trong hoàng cung đã yêu thương nhau từ lâu. Anh chàng giờ đây đang rất bối rối và cần sự giúp đỡ của bạn.

Dữ liệu

Một dòng duy nhất ghi hai số N và K.

Kết qủa

Một dòng duy nhất ghi số trường hợp đếm được.

Giới hạn

  • 1 ≤ K ≤ N ≤ 10000

Ví dụ

Dữ liệu:
4 2

Kết qủa
8

Dữ liệu:
4 3

Kết qủa
3

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOICamp Marathon 2005-2006

hide comments
2010-10-30 13:10:26 Ðỗ Phúc Hảo
[delete]


Last edit: 2011-07-19 14:36:58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.