Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKLEAGUE - Giải bóng đá

Một giải thi đấu bóng đá gồm n đội thi đấu vòng tròn một lượt. Các đội bóng được đánh số thứ tự từ 1 đến n. Theo thể lệ giải đấu, nếu trận đấu diễn ra với kết quả hòa, hai đội sẽ thi đấu luân lưu cho đến khi phân định thắng thua (nghĩa là các trận đấu đều được phân định thắng thua).

Hỏi có tồn tại một cách sắp xếp các đội theo thứ tự sao cho trong thứ tự đó, mỗi đội đều thắng trận đấu với đội liền sau mình? Trong trường hợp tồn tại, hãy xác định một cách sắp xếp như vậy.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên n, số đội bóng tham dự giải đấu. (1 ≤ n ≤ 1000).
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa j kí tự 0 hoặc 1, kí tự thứ j thế hiện giá trị aij :
    • aii = 0 với mọi i.
    • aij = 1 nếu và chỉ nếu đội i thắng đội j. Dữ liệu vào luôn thỏa mãn aij+aji = 1 với i khác j.

Kết quả

In ra -1 nếu không tồn tại cách sắp xếp thỏa mãn yêu cầu. Trong trường hợp tồn tại, in ra n số nguyên là chỉ số của các đội bóng trong cách sắp xếp tìm được.

Hạn chế

  • Có 30% số test có n ≤ 9.

Ví dụ

Dữ liệu Kết quả
3
010
000
110
3 1 2

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-19
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32 BASH BF C CSHARP CPP C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D FORTRAN HASK ICON ICK JAVA LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON RUBY SCM guile SCM qobi ST WHITESPACE
Nguồn bài:Ngô Minh Đức / vCoder08

hide comments
2019-11-11 17:14:40
Các bạn dùng sort trong c là ra. Tạo một hàm cmp với 2 tham số i,j và return i tới j là 1 là xong
2019-07-10 11:43:16
sap xep TOPO 1 dam AC lien :))
2018-12-29 08:45:23
1 hit AC cài đặt vjp thật xD
frostpixel aka.How 2 AC
2018-12-20 08:56:38
Trâu
2018-06-15 04:20:13
topo 40 :)
2018-03-18 13:25:02
:) topo ha dương quá
2018-01-31 09:35:01

2017-02-04 17:28:39
Ai cho minh xin code tham khao voi
2016-12-05 01:22:50
aij = 1 nếu và chỉ nếu đội i thắng đội j
2016-12-04 17:24:19
Bài toán không khó. Mà cách phát biểu bài toán nó khiến ta đi sai hướng :3
DFS - là ra
Đồ thị dày --> luôn luôn có đường đi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.