Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKCARD - Tráo bài

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274512/problem/M

CARD

Alice là người chia bài tại bàn chơi Poker trong một Casino ResortWorld vừa mới mở. Cũng giống như những người mới vào nghề khác, cô có 2 cách di chuyển một quân bài khi tráo bài:

  • Cách A: Cô lấy 1 quân bài ở trên cùng và chuyển nó xuống dưới cùng bộ bài
  • Cách B: Cô lấy 1 quân bài ở vị trí thứ hai từ trên xuống và chuyển nó xuống dưới cùng của bộ bài.

Ban đầu, Alice có m quân bài (chú ý rằng m có thể nhiều hơn 52 quân bài của một bộ bài chuẩn), mỗi quân bài được đánh nhãn: quân bài trên cùng được đánh nhãn 0 và quân bài dưới cùng được đánh nhãn m – 1.

Xét một dãy các thao tác di chuyển: ABBABA

Bảng dưới đây thể hiện bộ bài 6 quân sau khi áp dụng mỗi bước chuyển trong dãy thao tác:

Thao tác

A

B

B

A

B

A

Kết thúc

Vị trí các quân bài sau mỗi thao tác di chuyển.

0

1

1

1

4

4

0

1

2

3

4

5

0

2

2

3

4

5

0

2

3

3

4

5

0

2

3

1

4

5

0

2

3

1

5

5

0

2

3

1

5

4

Yêu cầu đặt ra cho chúng ta là: cho trước một dãy thao tác di chuyển và 1 số k; trong đó 0 < k < m – 1, hãy cho biết nhãn của các quân bài thứ k – 1, thứ k và thứ k + 1, tính từ trên xuống, của bộ bài sau khi áp dụng các thao tác di chuyển. Ở đây, quân bài trên cùng có nhãn là quân bài thứ 0. Ví dụ như trên, nếu k = 3 thì câu trả lời là “3 1 5”.

Input

Chứa hai số m và k (0 < k < m, 3 <= m <= 1.000.000) và dãy thao tác được viết trên một dòng. Kí tự cuối cùng của input là kí tự chấm “.”, đó là dấu hiệu kết thúc của input. Tổng số bước di chuyển trong đoạn từ 1 đến 100.000. Trong ví dụ trên của chúng ta là:

6   3   ABBABA.

Output

Chương trình của bạn phải viết ra nhãn của các quân bài thứ k – 1, quân bài thứ k và quân bài thứ k + 1 tính từ trên xuống dưới của bộ bài sau khi áp dụng việc di chuyển các quân bài theo dãy thao tác. Trong ví dụ trên thì output của chúng ta sẽ là:

          3   1   5

Example

Input:
6 3 ABBABA.
Output:
3 1 5

Được gửi lên bởi:Vương Trung Hiếu Nghĩa
Ngày:2010-08-08
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:noi 2010 Singapore

hide comments
2019-08-18 18:13:18
90 ;<<<
2015-01-01 10:19:19 [ND] HI
ai làm Queue vòng thì vừa đọc vừa xử lí nhanh hơn nhá!
2015-01-01 04:06:11 never give up !!
undo thoi :v
2014-05-04 17:58:41 Anh Duc Le
Đáng ra bài này phải là OI, chắc là PS nhầm.
2014-05-03 15:57:30 Lollipop
1 đấm AC,ths lời gợi ý của TLMN nhá :3
2013-11-28 10:06:11 Thủ khoa vãn
các bạn được 90 là vì khi đọc không chỉ có mỗi kí tự A và B mà có thêm các kí tự khác
khi lam cac ban dung if else se bi sai


Last edit: 2013-11-28 10:06:32
2012-03-09 16:18:01 TT
Vậy thử làm pointer xem :-)
2011-12-06 03:34:40 the apple of my eyes
bài này hình như có 1 test hiểm hay sao mà toàn 90
2011-11-13 16:46:36
??? 90 :((
2011-06-19 09:06:24 Le Viet Thanh Long
Minh cung ko hieu sao chi duoc 90 diem

Last edit: 2011-06-19 13:14:20
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.