Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NK05MNIM - Bốc sỏi

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nk05mnim


Hai bạn Nam và Mai cùng chơi một trò chơi với n đống sỏi. Luật chơi như sau:

  • Hai bạn sẽ lần lượt đi. Bạn Mai là người đi trước
  • Trong mỗi lượt đi, bạn đi sẽ được quyền bốc một số sỏi bất kỳ từ một đống nhất định và phải bốc tối thiểu là 1 viên sỏi.
  • Bạn nào bốc phải viên sỏi cuối cùng là người thua cuộc

Bạn hãy giúp Mai xác định xem bạn ấy có thể thắng được trong trò chơi hay không

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một nguyên t là số bộ test. Các dòng sau là t bộ test.

Mỗi bộ test bao gồm:

  • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n (n<=100) là số đống sỏi
  • Dòng thứ hai gồm n số nguyên a1, a2, a3,... , an, ngăn cách nhau bởi một khoảng trắng. Số nguyên ai cho biết số lượng viên sỏi có trong đống thứ i (1<=ai<=100)

Kết qủa

Với mỗi bộ test, in ra 1 nếu bạn Mai thắng, -1 nếu bạn Mai thua

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
2
4
30 4 19 75
3
1 4 5


Kết qủa
1
-1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2005-05-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Không rõ

hide comments
2021-05-27 18:02:42
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/NK05MNIM
2018-07-22 12:32:48
test sai ae ạ
2016-07-25 01:34:40 giaosudauto
http://acceptedcode.blogspot.com/
2016-02-25 05:50:32 Tiến Dũng
các bác cho con gà như em hỏi với ạ. E không hiểu là số lượng viên sỏi bốc như thế nào ạ? random, fix cứng hay có quy luật nào khác k à? =))
2015-09-11 15:40:37
ly thuyet tro choi
2014-11-27 14:40:23 Dương Bảo
giống bài MMMGAME :3
2013-08-10 03:41:50 Bitagi97
ồ trò chơi
2013-05-15 01:26:48 truong dong phong
Bài này thì dùng bất biến trong toán học rồi đưa vào tin học thì chắc là được =]]
2012-12-20 05:47:32 Nguyễn Thái Cường
Chưa học lí thuyết trò chơi =.=
2011-12-23 01:41:59 Cá Liệt
Không bít mấy mem ni học lớp 6 chưa. Chưa bít gì về lập trình mà viết game cái gì trời! =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.