MRECAMAN - Recaman’s Sequence

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mrecaman


Dãy Recaman được định nghĩa như sau : a0 = 0 ; với m > 0, a(m) = a(m−1) − m nếu a(m) là dương và chưa xuất hiện trong dãy, ngược lại a(m) = a(m−1) + m. Một số phần tử đầu tiên của dãy là 0, 1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22,10, 23, 9 · · · .

Cho k, tính ak.

Input

Gồm vài test case, mỗi dòng chứa một số nguyên k. (0<=k<=500000). Kết thúc là số -1.


Sample Input
7
10000
-1

Output

 
In ra ak trên 1 dòng.

Sample output
20
18658


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Pre Shanghai 2004

hide comments
2013-03-12 04:09:27 @Love@
0 thì in ra 0 chứ gì nữa, bài này đơn giản ghê
2013-02-20 04:11:16 dat
có ai biết k=500000 ra bao nhieu ko
2012-10-27 17:25:26 Hoàng Minh Cảnh
Bài này for trâu dc mà....
2011-06-17 00:05:01 ndduy1995
Sao em nộp lên cứ bị NZEC :(
2011-04-17 08:34:08 Ðẹp trai có gì sai
thuật toán của mình O(Kmax) mà toàn chạy quá lâu =.="
bó chiếu
2010-05-12 16:03:38 Lê Ðỗ Tân


Last edit: 2012-02-25 07:48:28
2010-02-28 12:36:02 HappySoftGroup
Đúng. Kết quả đúng hết. Nhưng lên đây lại báo sai. Còn cái nữa, nếu dùng mảng hằng thì lại hẽm cho nộp!
2010-02-21 10:39:08 minhle
chay o nha` thi` dung' ma` len test thy` " chay bi loi " . Nan
2010-01-18 03:06:19 [CF] AK-47 Silver
sao lam dung ma nop len sai hoai the, send minh cai test
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.