Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MNE07 - OR Xâu

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274822/problem/R

 

Cho xâu nhị phân S có độ dài n (N<=5000).Ta định nghĩa phép S(k) là phép chuyển k kí tự cuối lên đầu xâu .Ví dụ S=1000101 thì S(2)=0110001.

Gọi A(S) là tập các xâu nhị phân là kết quả của phép S(p) OR S(q) với 0<=p,q<=n-1

Yêu cầu : Cho trước xâu S và T là 2 xâu nhị phân có độ dài n .Hãy kiểm tra xem T có thuộc tập A(S)

Input :Dòng đầu chứa xâu T,dòng thứ 2 chứa xâu S.

Output : Đưa ra ‘Yes’ hoặc ‘No’ tương ứng với có hoặc không

Sample

Input :

11111

10101

Output :

No

 

Input :

11110

10101

Output :

Yes

 


Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-05-24
Thời gian chạy:0.200s-0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Northeastern Europe 2007, Northern Subregion - Time limit: XXX

hide comments
2012-06-01 06:40:26 NK
=)). Tớ ghi 'Yes', được 46.67 điểm, ghi 'No' được 53.33 điểm. Còn lập trình đầy đủ, có hai mươi mấy điểm à =))
2011-07-06 01:17:11 Gr Sven
Cả 2 test vd là Yes chứ nhỉ :|
mình đã ac và cả 2 test vd ra yes
N^3 vẫn ac :|
2011-03-19 04:01:07 LoneWolf
Đề gốc là phép XOR đấy :|
Không hiểu vì sao đến giờ này PS vẫn chưa sửa lại đề ???
2011-03-13 05:04:56 Ðỗ Phúc Hảo
Bài này phải thuộc ACM chứ, nếu IO thì chọn ngẫu nhiên cũng được điểm à.
2010-12-23 03:49:39 Ku dở hơi!!!
Chả hiểu gì, giống như phép AND chứ ko phải OR, dùng phép OR thì test 2 làm sao ra YES đc
2009-12-16 15:11:46 Tue Le
Bài này là ACM sao lại để vào phần OI nhỉ?
Có khi chỉ cần in Yes hay No cũng được ối điểm rồi!
2009-06-12 16:00:57 Lê Tự Chánh Trí
ai có thể chỉ dùm coi bài này thuật gì mới acc không ?
2009-06-01 04:30:10 Lee Zhung Hee
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3541
2009-05-25 08:34:16 AnhDQ
đề gốc là phép XOR thì phải :-??
2009-05-25 04:26:16 ngockingspeed
Ở test VD 1 thì out = Yes chứ nhỉ S(0) or S(1) = xâu T mà
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.