MMASS - Mass of Molecule

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mmass


Hóa chất chỉ gồm các nguyên tố C, H, O có trọng lượng 12,1, 16 tương ứng.

Nó được biểu diễn dạng "nén", ví dụ COOHHH là CO2H3 hay CH (CO2H) (CO2H) (CO2H) là CH(CO2H)3. Nếu ở dạng nén thì số lần lặp >=2 và <=9.

Tính khối lượng hóa chất.

Input

Gồm một dòng mô tả hóa chất không quá 100 kí tự chỉ gồm C, H, O, (, ), 2,..,9.

Output

Khối lượng của hóa chất, luôn <=10000.

Sample

MASS.IN

COOH

MASS.OUT

45
 
MASS.IN

CH(CO2H)3

MASS.OUT

148
 
MASS.IN

((CH)2(OH2H)(C(H))O)3

MASS.OUT

222
 


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-03-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 01

hide comments
2021-05-27 18:01:57
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/MMASS
2020-04-17 14:16:29
input is only one line of string or something else
2018-05-10 03:25:44
sfasdfasfsadfs
2018-01-11 08:02:22 hồ vãn tuấn
đọc từ bàn phím nản
2017-09-02 00:36:56
WA vì dùng getline, đổi qua cin thì AC
2017-08-26 18:25:22
sao không hiện điểm thế các bạn
2017-08-21 08:38:19 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/mmass-ptit121e-spoj-nguyen-to-hoa-hoc/
2017-08-02 14:09:12 Pham Dat
{ Dinh Truong Lam }

one punch ^^
2017-06-09 11:25:18
SIGSEV thì có TH này nha (O)O)3
2015-12-29 11:25:46
cho e hỏi xử lí lỗiSIGSEGV như nào ạ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.