Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MINK - Huyền thoại Lục Vân Tiên

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mink


Dạo này tivi cũng đang chiếu phim Lục Vân Tiên , sẵn tiện lấy luôn làm tiêu đề .
Lục Vân Tiên cũng giống Samurai Jack , bị Quan Thái Sư đẩy vào vòng xoáy thời gian và bị chuyển tới tương lai của những năm 2777 .
Ở thời đại này , Tráng sỹ phải là người thông thạo máy tính , gõ bàn phím lia lịa như đấu sỹ thời xưa múa kiếm ấy và phải qua một cuộc thi lập trình mới được phong danh hiệu .
Để vượt qua vòng loại , Vân Tiên cần tham gia cuộc thi sát hạch . Ban Giám Khảo cuộc thi sát hạch gồm có N người , họ đều là các cao thủ trong giới IT . Các thành viên trong Ban Giám Khảo được đánh số từ 1 -> N và mỗi người lại có một chỉ số sức mạnh gọi là APM ( Actions Per Minute ) . Các giám khảo sẽ xếp hàng lần lượt từ 1 -> N . Mỗi thí sinh sẽ phải đấu với K vị giám khảo và K vị giám khảo này phải đứng liền thành 1 đoạn ( Tức là i , i+1 , i+2 , ... i+K-1 ) , chỉ cần thắng 1 vị giám khảo thì sẽ vượt qua vòng loại .
Tuy nhiên thí sinh kô được chọn xem những giám khảo nào sẽ đấu với mình .
Vân Tiên rất lo vì lỡ may đụng độ với những vị giám khảo nào "khó nhằn" thì sẽ tiêu mất . Nên chiến thuật của Vân Tiên là tập trung hạ vị giám khảo có chỉ số APM thấp nhất trong số K vị . Bạn hãy lập trình để giúp Lục Vân Tiên xác định được ở tất cả các phương án thì chỉ số APM của vị giám khảo thấp nhất sẽ là bao nhiêu ( Có tất cả N-k+1 phương án :
Phương án 1 : Vân Tiên phải đấu với vị 1 -> vị k
Phương án 2 : Vân Tiên phải đấu với vị 2 -> vị k+1

Phương án N-k+1 : Vân Tiên phải đấu với vị N-k+1 -> vị N ) .

( 1 <= N <= 17000 , chỉ số APM của 1 giám khảo >= 1 và <= 2 tỉ , 1 <= K <= N ) .

Bài này O(N) mới thực sự coi là accept . Còn lại O(NlogN) hay O(N*K) thì bạn chỉ may mắn accept thôi .

Input

Dòng 1 : số T là số test .
Tiếp theo là T bộ test , mỗi bộ test có format như sau :
Dòng 1 : N k
Dòng 2 : N số nguyên dương A[1] , … A[N] .

Output

Kết quả mỗi test ghi ra trên dòng , dòng thứ i gồm N-k+1 số , số thứ j tương ứng là chỉ số APM của vị giám khảo yếu nhất trong phương án j .

Example

Input:
2
4 2
3 2 4 1
3 3
1 2 3
Output:
2 2 1
1

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-01-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2016-10-01 19:36:13
maxgt to vào ae ơi :: 10 đấm vì max bé
2016-02-03 10:46:38
THAM KHAO: Codevnspoj.blogspot.com
2016-02-01 09:24:11
THAM KHAO http://codevnspoj.blogspot.com/
2016-01-25 03:58:38
Vị thần thời gian

Last edit: 2016-01-25 03:59:05
2016-01-15 06:49:16 Sơn Tùng M-TP
IT cũng ổn. :3
2015-10-25 16:52:27 Ðặng Phương Tân
Stack:0.06s
IT:0.10s
-> IT tuy chậm nhưng vẫn tốt hơn :D

Last edit: 2015-10-25 16:53:30
2015-05-27 08:57:00 Prismatic
stack 2 đầu : 0.87s
stack 1 đầu : 0.09s =)))
2015-02-24 09:06:35 The Mastermind
Dequeue
2015-01-02 02:18:07 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
It - rmq - Stack ! Cái nào cũng được :/
2014-08-23 18:48:45 [$Zeus$]
IT AC thoải mái ấy chứ :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.