MFISH - Catch Fish

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mfish


 

Hồi nhỏ, Mirko thích chơi "Bắn tàu" nhưng bây giờ anh ta chơi trò "Câu cá trên sông" “Sea battle”.

Trò chơi mô tả trên 1 bảng N ô đánh số từ 1 đến N từ trái qua phải. Trên đó sẽ đặt M tàu.  Với mỗi ô sẽ biết số lượng cá mà ở trong ô đó. Mỗi tàu sẽ chiếm 1 số ô liên tiếp và nó phải thả neo vào 1 ô nào đó.  Nghĩa là ta sẽ biết được với mỗi tàu, ô mà tàu đó bắt buộc phải chiếm.

Chỉ có thể có 1 tàu trên mỗi một ô. Lượng cá bắt được là tổng lượng cá nằm trong ô mà tàu này chiếm.  Cần bắt được nhiều cá nhất.

Bạn hãy giúp Mirko đặt tàu.

 

Input

 

Dòng đầu là số N, số ô, 1 ≤ N ≤ 100000.

Dòng tiếp theo là N số nguyên mô tả khối lượng cá trong từng ô, mỗi số >=1 và <=100.

Dòng tiếp theo là số tàu M,  1 ≤ M ≤ N.

M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số B và D, nghĩa là tàu phải thả neo ở ô B và tàu có độ dài là D ô.

 

Output

 

Khối lượng cá lớn nhất bắt được.

 

http://www.youtube.com/watch?v=c2D4XNQg3Zc&feature=related

Ban tau + danh ca lam nho den AOE ...

Sample

brodovi.in 

11
2 5 3 4 7 6 2 1 3 8 5
2
8 3
3 2

brodovi.out

20

brodovi.in

13
3 2 4 7 2 1 3 6 1 2 6 4 1
2
5 7
11 4

brodovi.out

38

brodovi.in

11
1 1 6 4 4 1 1 3 10 1 1
3
2 3
6 4
10 2

brodovi.out

31


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-05-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 03

hide comments
2015-11-06 09:27:35 Uzumaki Naruto
ai làm xong cho tui xin code đi
2015-03-18 08:51:16 N�ng D�n John
Nhớ là có một bài dạng tương tự!! Quên mnr
2014-04-27 16:33:11 Anh Duc Le
Code nhảm nhảm vẫn AC :v
2013-11-25 15:48:52 Ho Hoang Hiep-A2k41pbc
khó v~
2013-11-24 14:31:07 a;slkfjasl;fkj
cũng khoai nhỉ :(
2013-11-24 10:11:39 a;slkfjasl;fkj
bắt buộc phải đặt hết M tàu á? lỡ có test ko đặt được thì sao @@

Last edit: 2013-11-24 10:43:11
2011-11-07 13:03:42 Erik
Ai biet Mr.Slimlee bua hon hay Mr.Dragon bua hon >:)
2011-11-04 13:51:25 vn_army
Bat buoc phai dat het ca M tau nhe, bua qua :|
2010-12-13 09:11:10 Thi tốt nha mấy nhóc !
tức la vẫn đặt neo ở trong ,nhưng một phần của con tàu bị lan ra ngoải giới hạn
2010-12-13 09:09:47 Thi tốt nha mấy nhóc !
cho em hỏi thế con tàu có thể lồi ra vị trí 1 hoặc n được không
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.