MCARDS - Card Sorting

Mav có n*c quân bài; mỗi quân bài 1 màu; và mỗi màu có n quân bài. Mav muốn sắp xếp các quân bài cùng màu nằm cạnh nhau và chúng theo thứ tự tăng dần về giá trị.

Image and video hosting by TinyPic

Input

Dòng đầu là 2 số C (số màu), (1 ≤ C ≤ 4), và N, số quân bài cùng màu mỗi loại, (1 ≤ N ≤ 100).

N*C dòng tiếp theo mỗi dòng là 2 số nguyên X, Y; 1 ≤ X ≤ C, 1 ≤ Y ≤ N, là màu của quân bài và giá trị quân bài đó.

Thứ tự quân bài ban đầu (từ trái sang phải) chính là thứ tự dữ liệu input.

Output

Số lần chuyển bài ít nhất để thu được dãy bài được sắp theo yêu cầu trên.

Sample

CARDS.IN

2 2
2 1
1 2
1 1
2 2

CARDS.OUT

2
 
CARDS.IN

4 1
2 1
3 1
1 1
4 1

CARDS.OUT

0
 
CARDS.IN

3 2
3 2
2 2
1 1
3 1
2 1
1 2

CARDS.OUT
2

Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-03-13
Thời gian chạy:0.164s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 01

hide comments
2018-09-01 08:29:01
nhác cài LIS nên dùng LCS vẫn AC 0,05s
2016-11-07 03:35:41
bài này tiếng Việt khó hiểu
2015-08-19 15:55:17
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/08/19/sap-xep-cac-quan-bai-mcards/

Last edit: 2015-09-13 11:11:45
2015-06-23 11:56:00 Bee
1 đấm AC
2015-02-05 18:38:42 Con Bò Huyền Thoại
http://dangminhtien.name.vn/blog/2015/02/05/mcards-spoj-card-sorting/
2014-04-05 16:49:39 Thanga2pbc
lis>>ac :v

Last edit: 2014-04-05 16:53:20
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.