Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MBUS - Xe buýt

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274822/problem/H

Trên mặt phẳng tọa độ cho N điểm là N trạm xe buýt, ở trạm thứ i có tọa độ (xi, yi) và có zi người đang chờ ở đó. Cần đi xe buýt từ (1, 1) đến (X, Y) sao cho đón được nhiều người nhất có thể, biết rằng xe buýt chỉ có thể đi lên trên hoặc sang phải.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi 3 số nguyên dương X, Y, N (X, Y < 1000000001, N < 100001)
  • N dòng sau mỗi dòng ghi 3 số xi, yi, zi (xi <= X, yi <= Y, zi < 1000001).

Kết qủa

Ghi trên một dòng số duy nhất là số khách lớn nhất có thể đón được.

Ví dụ

 
Dữ liệu: 
8 7 11
4 3 4
6 2 4
2 3 2
5 6 1
2 5 2
1 5 5
2 1 1
3 1 1
7 7 1
7 4 2
8 6 2
Kết qủa
11

Được gửi lên bởi:Trần Hải Đăng
Ngày:2010-05-21
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:POI 2005

hide comments
2020-04-01 20:25:31
không hiểu nén cả x và y được 50, sửa -> nén mỗi x được 100
2019-09-25 22:22:02
Nén tọa độ y, sort theo x, rùi sau đó BIT + dp theo y :'3
2019-09-16 03:59:35
how 2 AC :))))
trie
2019-09-16 03:59:07
dp ez
2019-09-16 03:59:03
dijkstra ac ez
2017-07-30 08:45:30
boobssort 1 đấm ac ?
2017-07-26 15:53:13
lại phải dùng boobssort à?
2016-02-14 10:25:48
"lập trình chất nổ"
:)) code rồi mới nảy sinh ra bao nhiêu vấn đề !
2015-07-07 15:45:53 there's no salvation for me...
nồng nặc mùi IT =)))
2014-11-13 10:50:58 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
dạo này code chuẩn khiếp, toàn ac phát đầu, he he, kết quả <=2^31 thôi :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.