Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LUCKY13 - LUCKY13

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lucky13


John không hề thích con số 13 vì theo John đó là số không may mắn. Trong một lần phải liệt kê các số tự nhiên từ A đến B, John muốn lọc ra các số mà trong dạng biểu diễn của nó không xuất hiện số 13. Ví dụ số 1111145 không xuất hiện số 13, còn số 11113 thì có xuất hiện số 13.

Yêu cầu: Cho A, B hãy xác định số lượng các số nằm trong đoạn [A, B] mà trong dạng biểu diễn của nó không xuất hiện số 13. 

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa 2 số nguyênA ,B (0 ≤A  ≤B  ≤ 1015)

Output

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là số lượng tìm được tương ứng với file dữ liệu vào. 

Example

Input:
1 13

Output:
12

Được gửi lên bởi:Thương
Ngày:2014-09-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C NCSHARP CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PS PROLOG PYPY3 R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:Đào Phan Khải

hide comments
2016-12-07 02:32:42 minhsn
trau cung ac sol cc
2016-12-07 02:32:29 minhsn
d** m* bon dang sol

Last edit: 2016-12-07 02:34:45
2016-12-07 02:31:39
gg ez http://liink.pw/to6mryH
2016-09-05 22:14:12
làm sao để không bị TLE vậy mọi người :(
2016-07-09 11:06:44
Duyệt trâu là dc mà =)))
2015-11-22 09:49:33 Lollipop
Test 0 là test quái nào vậy, @@ đệ quy có nhớ mà bị TLE
2014-10-06 13:33:53 Nguyễn Duy Việt Toàn
phuong phap sinh
2014-09-20 11:02:43 LL
Tát phát chết luôn :v
2014-09-16 17:13:58 The Legendary Tiger (NDHD)
bài này đọc file thế nào???
2014-09-16 16:48:48 ‡■■Lãng du■■‡
?? Số 13 phải liên tiếp chứ ??
Test 123 123 phải ra 0 chứ ??
ps: đề ghi rất rõ là số 13 chứ ko phải số 1 và 3 nhé :)

Last edit: 2014-09-16 17:21:50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.