Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LABUDOVI - Hồ Thiên Nga

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/labudovi


Hai con thiên nga đang ở trong một cái hồ lớn, nhưng chúng lại đang bị chia cắt bởi băng đóng trong hồ nước. Hồ nước có dạng hình chữ nhật được chia thành R dòng C cột. Một số ô trong hồ bị băng đóng. Mùa xuân tới dần, băng trong hồ tan dần – mỗi ngày băng ở tất cả những ô tiếp xúc với nước đang ấm dần trong hồ (tức là kề cạnh một ô không bị đóng băng) sẽ tan ra.

Ví Dụ

Thiên nga có thể di chuyển tự do ở những ô chứa nước nhưng không thể đi qua những ô bị đóng băng. Bạn hãy tính xem sau bao nhiêu ngày thì đôi thiên nga của chúng ta có thể gặp nhau

  Dữ liệu vào

 • Dòng đầu tiên chứa 2 số R và C, 1 ≤ R, C ≤ 1500.
 • Mỗi dòng trong R dòng tiếp theo chứa C kí tự mô tả hồ nước tại thời điểm hiện tại: '.' (dot) thể hiện 1 ô chứa nước, 'X' thể hiện 1 ô bị đóng băng, và 'L' thể hiện ô có thiên nga. Có chính xác 2 ô chữ L.

  Dữ liệu ra

 • Một dòng duy nhất chứa số ngày đôi thiên nga có thể gặp nhau.
Input:
  10 2
  .L
  ..
  XX
  XX
  XX
  XX
  XX
  XX
  ..
  .L
Output:
  3
các bạn có thắc mắc về đề bài hoặc test xin liên hệ quynh2538 qua forum vnoi.info

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2008-09-22
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ADA95 ASM32 BF CSHARP C99 CLPS LISP clisp LISP sbcl D ERL GOSU HASK ICON ICK JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PERL PERL6 PHP PIKE PRLG-swi PYPY RUST SCM guile SCM qobi SED ST WHITESPACE
Nguồn bài:Anh Quỳnh bựa đòi add =))

hide comments
2014-12-17 16:35:38 [$Zeus$]
Một bài BFS rất hay. Và phê :v :v
2014-02-20 16:37:33 Anh Duc Le
toàn mắc lỗi vớ vẩn để WA mấy lần T_T
2013-11-03 18:47:03 Bùi Xuân Thủy
bai nay siet time kho chiu vai >"<
2013-08-07 14:52:13 ‡■■Lãng du■■‡
Cách O(N^2) tuyệt thật
2012-08-31 06:19:08 Anonymous
bài rất hay =))
2010-06-09 16:09:41 Trần Hải Ðãng
Phù, N^2 log N mà không AC thì time cũng hơi chặt đó!
2009-08-14 07:56:54 Nguyễn Ðức Anh
Bài này đọc input khó hiểu quá . Em đọc từng chữ cái thì wa còn đọc từng dòng thì lại Ac :(
2009-08-02 09:17:55 HaiZ
phuc' tap. ghe ... hehe ...
2009-04-22 18:05:10 Tue Le
Bài này N^2lgN cũng TLE chứ!
Cuối cùng phải nghĩ cách N^2 mới AC đc
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.