Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KSEQ1 - Dãy số 1

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274816/problem/U

Cho một dãy số A1 .... An Yêu cầu: tìm số K lớn nhất sao cho tồn tại dãy chỉ số i1 < i2 < ... < i2k thỏa mãn Ai1 < Ai( k + 1 ) ; Ai2 < Ai( k + 2 ) ...... Aik < Ai2k  

Dữ liệu

Dòng đầu ghi số nguyên dương N.

Dòng sau ghi N số Ai ( 1 ≤ i ≤ N ).

Kết quả

Ghi trên một dòng số K lớn nhất tìm được.

Giới hạn

N ≤ 300 ; 1 ≤ Ai ≤ 10000.

Example

Dữ liệu:

7

1 2 3 4 5 6 7

Kết qủa

3


Được gửi lên bởi:Minh^^
Ngày:2012-09-19
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Thầy Đông

hide comments
2019-05-21 09:55:40
https://ideone.com/taJLbg
2018-01-05 09:48:46
trả lời đi các bạn
2016-11-22 13:25:15 Sơn Tùng M-TP


Last edit: 2017-02-09 13:58:59
2016-10-28 17:30:58
ha ha
ko ai trả lời
2016-10-25 16:55:43
sao ko ai trả lời :(
2016-09-12 17:06:45
đề khó hiểu vl
2016-09-07 15:38:40
Cho mình hỏi để đc 100 điểm thì phải qhd như thế nào
2016-05-20 15:07:37 Nguyen Cuong
ghi lộn tên biến đc 81.25 :v

update: đề lừa tình vãi :v

Last edit: 2016-05-20 15:20:23
2014-09-02 14:49:19 ∞Skyscraper∞
@(Bạn cmt dưới): Tôi thích cách suy nghĩ của em =D

Last edit: 2014-09-02 14:52:39
2014-09-02 14:45:57 Nguyễn Ðức Linh
CityN quá gà
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.