JEDNAKOS - JEDNAKOST

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/jednakos


Trong khi đọc một quyển sách toán, Mirko nhận thấy có một số đẳng thức lạ dạng A=S. Điều kì lạ là đẳng thức này không đúng (A<>S). Mirko nhận thấy rằng cần phải thêm một số dấu cộng vào giữa 1 số cặp chữ số liên tiếp ở vế trái của đẳng thức. Bạn hãy tìm cách thêm vào ít nhất các dấu cộng vào vế trái của đẳng thức để đẳng thức trở nên đúng. Các số ở đẳng thức đúng có thể có các chữ số 0 vô nghĩa ở đầu.

Input

Gồm một dòng duy nhất chứa đẳng thức dạng A=S

A và S không có chữ số 0 vô nghĩa ở đầu. A<>S

A có nhiều nhất 1000 chữ số

S<=5000

Dữ liệu liên đảm bảo có kết quả

Output

Gồm một dòng duy nhất chứa số lượng dấu cộng ít nhất cần sử dụng

Example

Input:
143175=120

Output:
2
Input:
5025=30

Output:
1
Input:
999899=125

Output:
4


Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2009-01-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Croatia regional competition 2008

hide comments
2017-09-30 11:44:25


Last edit: 2017-10-03 02:56:26
2017-09-29 16:45:13
Quang Điện óc vãi, vượt time kìa?
2017-08-27 09:21:23
Bài này phải cài khéo mới ac, không thì sẽ quá time
2017-07-24 01:18:46
nhìn dễ mà vẫn k 1 đấm được :/
@letrongdat
2014-08-12 13:25:01 Nắng
debug phê vồn
2014-03-06 12:31:51 Anh Duc Le
Hình như có test vượt giới hạn đề, tăng giới hạn 2 lần mới AC :v
2012-07-18 22:58:23 Кто это
Bài này C/C++ phải cẩn thận, kết thúc line là \r\n => scanf đọc thêm cả \r!!
2010-07-08 11:15:56 thphong
Mọi người chú ý test 10000...000=1, test này có thể làm quá thời gian đấy
2010-07-08 10:50:17 thphong
14+31+75=120
2010-02-03 12:34:05 phicuong
cai dau phai 3 dau +chu nhi?
1+43+1+75
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.