Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ILSMATH - Đếm số giai thừa !

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ilsmath


Một ngày nọ, tại lớp học đội tuyển, Natodel và các học sinh khác đang làm bài tập thì bỗng dưng mất điện. Đây là trường hợp vô cùng bất ngờ đối với mọi người trong lớp đội tuyển tin. Để các học sinh của mình không có thời gian để "chém gió", Ktun đã nghĩ ra một bài tập để các học sinh của mình phải giải ra được, bài tập đó có nội dung như sau:

"Cho một số nguyên dương N, bài toán đặt ra là phải tìm tất cả các số X thoả mãn X! có số chữ số bằng N."

Ban đầu Ktun chỉ cho giới hạn rất nhỏ để thử các học sinh của mình, thế nên rất nhanh chóng Natodel và các bạn đã giải bài tập này bằng cách bấm máy tính cầm tay. Nhưng rồi oái oăm hơn, Ktun nhất quyết không cho học sinh chơi nên đã tăng giới hạn của N lên rất cao, điều đó làm cho cả lớp phải run sợ (do không có máy vi tính bên cạnh). Bạn đang sẵn máy tính, hãy giúp các Natodel giải bài tập này để họ có thời gian "chém gió" với nhau. Tongue out

Dữ liệu vào

Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N (N ≤ 2.106)

Dữ liệu ra

Nếu không có số X nào thỏa mãn thì in ra "NO".

Nếu có số X thỏa mãn thì in ra nhiều dòng:
- Dòng thứ nhất chứa số S là số lượng số X.
- S dòng tiếp theo chứa 1 số X ghi theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ

Input:
5
Output:
1
8

Được gửi lên bởi:Quan To
Ngày:2010-11-16
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32 ASM64 C CSHARP C++ 4.3.2 CPP C99 CLPS CLOJURE LISP sbcl LISP clisp D ERL FSHARP FORTRAN GO HASK ICON ICK LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PIKE PS SCALA SCM guile SCM qobi ST TCL TEXT WHITESPACE
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2014-11-26 15:41:50 Sue
n to thiệt :v 2*10^6 chữ số là hơi căng :v

Last edit: 2015-02-27 19:01:53
2014-10-03 03:44:11 ๖ۣۜRεus
thời gian căng đấy :v
2014-08-20 16:04:20 Huy Chu
0.5s . thời gian à, hãy ở lại với a thêm chút nữa :/
2014-08-20 06:20:32 Lee Minh
hic hic.... làm ra kq mà chạy lâu quá..........
2014-07-04 10:05:56 Xiao Lang
Đấm phát chết luôn
2013-06-12 15:30:01 a;slkfjasl;fkj
người ra đề văn hay chữ tốt, đọc nghe hấp dẫn ^^

Last edit: 2013-07-12 03:53:11
2013-05-26 05:25:40 cometodanang
n <= 2.10^6 ??
gia su n = 2.10^6 tuc la co giai thua nao ma so chu so la 2 trieu so?
2013-03-29 15:19:27 trương ngọc kiệt
ghe that
2011-10-23 07:43:57 Lê Ðỗ Phương Uyên
2^5
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.