Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HP09TEAM - TEAM

Vào cuối tuần, HT tổ chức một bữa tiệc với bạn bè mình ở disco “WHY NOT”. Sau khi bữa tiệc kết thúc, HT và nhóm bạn của mình (có tất cả P người – đánh chỉ số từ 1 đến P) ra gọi taxi để về nhà. Tại HT Land, có các trạm taxi mà mọi người có thể gọi xe để đi về, mọi người phải trả một số tiền cố định cho mỗi đoạn đường mình đi (phụ thuộc vào độ dài đường đi và không phụ thuộc vào số lượng hành khách).

Tại bất kì trạm taxi nào, có thể có những người bạn của HT xuống xe (đi bộ về nhà của họ), khi đó, đoàn người sẽ tách ra thành những nhóm đồng nhất riêng biệt và sau đó đi trên những chiếc taxi khác nhau đến những trạm tiếp theo. Hai nhóm đồng nhất khác nhau có thể đi đến đích giống nhau, nhưng lại sử dụng xe taxi khác nhau. Một nhóm được gọi là nhóm đồng nhất nếu nhóm đó có những người có chỉ số liên tiếp.

Yêu cầu

Biết số lượng P người, N trạm xe taxi, M đoạn đường, chi phí trên từng đoạn đường và với việc sử dụng xe taxi như đã mô tả, bạn hãy tính chi phí tối thiểu mà HT phải trả cho tất cả P người?

Input

 • Dòng 1: Số nguyên P là số người trong nhóm.
 • Dòng 2: Số nguyên N là số trạm taxi, các trạm taxi được đánh số từ 1 đến N.
 • Dòng 3: Số nguyên M là số đoạn đường nối trực tiếp 2 trạm taxi.
 • M dòng tiếp theo, mỗi dòng có 3 số i, j, c. Có nghĩa là đoạn đường đi i đến j (hoặc j đến i) phải trả số tiền là c.
 • Dòng cuối: là P số D1, D2,..., DP là những trạm mà nhóm người xuống. Di là trạm taxi mà người i xuống. Các số này không nhất thiết phải khác nhau.

Output

 • Một số duy nhất là chi phi tối thiểu phải trả.

Giới hạn

 • 1 <= P <= 50
 • 2 <= N <= 500
 • 0 <= c <= 1000
 • Trạm taxi số 1 là điểm xuất phát (disco “WHY NOT”)
 • Tất cả các đoạn đường đều là đường hai chiều
 • Tất cả các test đều tồn tại lời giải

Ví dụ

Input
4
5
8
1 2 6
1 3 4
1 5 6
2 3 4
2 5 0
2 4 1
3 4 1
3 5 7
5 2 4 4


Output
6

Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2009-11-07
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET

hide comments
2011-08-25 17:14:18 Noyethug


Last edit: 2012-04-01 05:25:04
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.