Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HP09STAL - Di chuyển cột điện

Với mục đích cung cấp điện cho một khu dân cư mới, có N cột điện đã được dựng lên. Tất cả N cột điện được dựng trên một đường thẳng (thẳng hàng với trạm điện). Vị trí của mỗi cột điện được thể hiện bởi một số nguyên chính bằng khoảng cách từ trạm điện đến cột đó.

Để phù hợp với mĩ quan đô thị, công ti điện lực quyết định di chuyển một số cột điện sao cho đảm bảo điều kiện khoảng cách giữa hai cột điện liên tiếp nhỏ nhất là K (mét) và lớn nhất là P (mét). Việc di chuyển một cột điện là công việc nặng nhọc và tốn kém. Vì vậy, công ti điện lực muốn số lượng cột điện cần phải di chuyển là ít nhất.

Yêu cầu

Xác định số lượng nhỏ nhất các cột điện cần di chuyển.

Input

  • Dòng 1: Ghi 3 số nguyên dương N, K, P.
  • Dòng 2: Ghi N số nguyên x1, x2, ..., xn trong đó xi là vị trí của cột điện i.

Output

  • Ghi một số nguyên là số lượng ít nhất các cột điện cần di chuyển.

Giới hạn

  • 1 <= N <= 2500
  • 0 <= x1 < x2 < ... < xn <= 2500; xi nguyên
  • 1 <= K <= 10
  • K <= P <= 50

Ví dụ

Input
3 3 5
0 1 2

Output
2

Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2009-11-07
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET

hide comments
2012-04-03 16:18:12 1212
Ps làm ơn cho em hỏi là test
3 3 5
0 1 3 là ra 1 hay ra 2? (có dc thay đổi vị trí tương đối giữa các cột ko?)
2012-04-03 12:01:37 Noyethug
PS cho em hỏi mấy test còn lại em WA hay TLE vậy.
2009-11-08 14:19:14 Nguyễn Quang Anh
một cột điện có thể di chuyển về vị trí âm được hay ko ?

Re: được :-)

Last edit: 2009-11-08 22:36:44
2009-11-08 07:29:19 AnhDQ
1. Đề bài có thể cho thừa dữ kiện miễn sao không ảnh hưởng đến việc tìm ra đáp án cho bài toán ;-) [ trong điều kiện thí sinh hiểu đúng đề ;-) ]

2. Nếu hỏi DI CHUYỂN là DI CHUYỂN hay là cái khác thì khó cho ps quá, xin được khẳng định nội dung đề bài được hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen, không ẩn ý hay đánh đố gì ;-) đề bài hết sức rõ ràng :-) hơn nữa dễ thấy nếu bỏ hẳn đi một cột mà vẫn thỏa mãn đề bài thì chắc hẳn không cần bỏ đi thì tối ưu hơn ;-)

3. Di chuyển một vật là nhấc vật đấy lên và di chuyển sang chỗ khác :-??
2009-11-08 05:30:55 Hy Trường Sơn
với cả cách thức di chuyển 1 cột điện thế nào nữa chứ
2009-11-08 05:29:27 Hy Trường Sơn
ps ơi đề bài thiếu rõ ràng quá, di chuyển 1 cột điện là đưa nó đi tới vị trí khác hay là bỏ hẳn nó luôn
2009-11-08 03:05:16 Cr
Nếu làm bài này mà ko dùng đến p mà ac thì pro ghê :x
2009-11-07 16:32:08 Xin_tha_cho_ban_Vuong
cho p làm gì nhỉ!
hay là nếu lơn hơn p thì chuyển cọc lai gần cột trước!
nếu thế thì khoảng cách đến điểm tiếp theo sẽ tính theo điẻm mới chuyển đến, đúng không nhỉ!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.