Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CUTRECT - Cắt hình chữ nhật

Có một mảnh giấy hình chữ nhật được chia ra làm lưới MxN ô vuông đơn vị.

Nhiệm vụ của bạn là phải cắt mảnh giấy ra làm hai phần thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Đỉnh trái trên và đỉnh phải dưới của hình chữ nhật thuộc về hai phần khác nhau.
  • Mỗi ô vuông đơn vị nằm trọn vẹn trong một phần. Nói cách khác, bạn chỉ được cắt dọc theo các cạnh của lưới.

Do chi phí để cắt mỗi cạnh đơn vị là khác nhau, bạn cần tìm cách cắt có tổng chi phí của các cạnh mà đường cắt đi qua là nhỏ nhất.

Hình dưới đây mô tả hình chữ nhật 2x3 ở ví dụ:

Hình minh họa

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi 2 số nguyên dương M, N thể hiện lưới có M dòng, mỗi dòng có N ô vuông đơn vị.(M, N ≤ 400)
  • M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi N - 1 số tự nhiên thể hiện chi phí cắt mỗi cạnh dọc.
  • M - 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi N số tự nhiên thể hiện chi phí cắt mỗi cạnh ngang.
  • Chi phí cắt mỗi cạnh nằm trong phạm vi số nguyên 32-bit có dấu. Các cạnh được liệt kê theo từng dòng từ trên xuống dưới. Các cạnh thuộc cùng một dòng được liệt kê từ trái qua phải.

Kết quả

  • Một số tự nhiên duy nhất thể hiện chi phí cắt nhỏ nhất. Nếu không có cách cắt nào thỏa mãn thì in ra -1.

Ví dụ

Input:
2 3
3 1
1 3
3 1 3

Output:
3

Tác giả: Khúc Anh Tuấn


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2010-03-03
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:VNOI '10

hide comments
2019-12-19 19:51:41
mọi người ơi cho mình hỏi ý tưởng là gì ạ
2014-02-19 16:01:58 Anh Duc Le
Cuối cùng cũng AC sau quãng thời gian submit điên cuồng :v
2013-12-11 18:14:59 Nguyễn Hoàng Nam
vãi cả đk 1 :))
2012-08-04 10:46:40 KHD
e nhìn nhầm thành kết quả trong 32 bit có dấu :(
2012-07-27 10:04:24 Erik
40% test có m,n <= 6 :)
2011-06-22 02:20:08 Ðỗ Việt Anh
để kiểu 64 bit cho kết quả nhé. :)
2010-03-07 08:58:53 Tran Manh Chanh Quan
Omg! Bây giờ mới thấy được cái pic. http://up.anhso.net/upload/20100307/15/o/anhso-08_Untitled.jpg
:))
AI giải thích em với
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.