Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CHEAT - Chơi bi-a 1 lỗ

Mike chơi bi-a 1 lỗ rất giỏi nên kiếm được rất nhiều tiền độ banh . Nhà Cái mất nhiều tiền vì Mike lắm nên cú lắm nên họ quyết phải kiểm tra xem liệu Mike có chơi gian hay không ?
Thể thức chơi bi-a 1 lỗ là như này : Có N viên bi được đánh số từ 1 -> N , đặt trên bàn , người chơi phải đánh sao cho các viên bi này lọt lỗ theo đúng thứ tự từ 1 -> N . Viên i sẽ phải vào lỗ trước viên i+1 . Để kiểm tra Mike , nhà Cái thuê 1 tay thám tử . Tay thám tử này sẽ kiểm tra bằng cách là thỉnh thoảng lại tiến lại cái lỗ và bốc lên viên ở trên cùng trong lỗ . Sau khi Mike đã đánh hết các bi vào lỗ rồi thì thám tử sẽ bốc hết các viên ở trong lỗ ra từ viên trên cùng tới viên dưới cùng . Hãy giúp thám tử xác định xem liệu Mike có chơi gian không ? ( Xem test ví dụ để hiểu rõ hơn ) .

Download test và solution tại đây

Input

Dòng 1 : số nguyên dương N ( N ≤ 100000 ) . N dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 1 số nguyên ghi ra số chỉ trên trái bi mà thám tử lần lượt bốc lên được .

Output

Nếu xác định được Mike chơi gian thì ghi ra “YES” , ngược lại ghi “NO” .

Example

Input:
3
3
1
2

Output:
YES

Giải thích : Khi thám tử bốc được bi số 3 lên thì có nghĩa là bi số 1 , 2 đã vào lỗ rồi . Và như vậy bi trên cùng sau khi bốc bi số 3 ra phải là bi số 2 nhưng thám tử lại bốc ra được bi số 1 -> vô lý -> Mike đã ăn gian .

Input:
6
1
3
5
6
4
2

Output:
NO

Có thể xảy ra trường hợp thám tử bốc viên bi 1, 3, 5 ngay khi Mike vừa đánh chúng vào lỗ. Sau đó thám tử bốc những viên bi còn lại. Do đó không khẳng định được Mike đã ăn gian!


Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-07-08
Thời gian chạy:0.579s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Alex Samsonov

hide comments
2018-07-20 10:16:06
bảo sao làm vậy
2018-07-12 10:57:30
jezz
2017-10-02 03:45:05
Bài này dễ lắm mà tui ko biết làm
2017-09-16 18:58:47
khá lâu để hiểu.
2016-11-03 15:03:31
Code pascal:
http://shink.in/5fbxX
2016-09-27 03:42:17
Code:
http://shink.in/5fbxX
2016-05-05 17:15:01
Dễ :p 1 đấm AC >.<
2015-11-13 16:54:57
Trâu vẫn ac :V
2015-11-03 23:15:34
Tham khảo : http://www.oni.vn/uR57W

Blog Thuật toán SPOJ (vnspoj) hy vọng giúp mọi người với solution và code hơn 300 bài tại : http://www.oni.vn/uR57W
2015-01-01 01:42:56 [ND] HI
stack. hi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.