Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CASTLE - Xây dựng lâu đài

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/castle


Vua Hùng Vương thứ 18 đang muốn xây dựng cho mình một lâu đài trên một khu đất ở Phú Thọ. Để cho đơn giản, ta sẽ tọa độ hóa khu đất theo hệ tọa độ Đề Các. Theo các kiến trúc sư, để đảm bảo các yêu cầu mỹ quan, lâu đài nên được xây theo hình chữ nhật có các cạnh song song trục toạ độ. Còn theo thuật phong thủy, các góc của lâu đài không thể xây đặt tuỳ ý mà chỉ có thể đặt ở một số vị trí. Nhà vua muốn xây lâu đài cho mình vừa đẹp lại vừa hợp phong thuỷ. Và bạn, một chuyên gia lập trình, được yêu cầu giúp đỡ nhà vua. Nhà vua còn muốn biết có bao nhiêu cách xây lâu đài, và trong đó có bao nhiêu cách xây có diện tích lớn nhất và có diện tích nhỏ nhất, các diện tích đó là bao nhiêu?

Lưu ý các bạn cài bài này phải cài thật tinh tế . Solution mẫu của tác giả bài này mình đã submit thử để đảm bảo nó bị chạy quá thời gian ( Time Limit Exceeded , kích vào link xem All Submissions ở trên ) . O(N^2) là thuật toán chuẩn , O(N^2*logN) nếu cài tốt thì cũng có thể accept .

Input

Dòng thứ nhất ghi số N là số điểm có thể đặt góc lâu đài.( 1 ≤ N ≤ 5000 )
N dòng sau ghi 2*N số nguyên là tọa độ N điểm có thể đặt góc lâu đài. ( Tọa độ của các điểm là các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 2^31 )

Output

Dòng thứ nhất ghi số M là số cách xây lâu đài.
Nếu M > 0, dòng thứ hai ghi 2 số SMAX, CMAX là diện tích lớn nhất của lâu đài và số lượng lâu đài có diện tích là SMAX.
Dòng thứ 3 ghi 2 số SMIN, CMIN là diện tích nhỏ nhất của lâu đài và số lượng lâu đài có diện tích là SMIN.

Example

Input:
8
1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
2 3
3 1
3 2

Output:
5
2 2
1 3


Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:AGAMES 2004

hide comments
2021-02-16 10:20:42
smax, smin phải để qword (0..2^64-1) vì cái hình chữ nhật diện tích lớn nhất có 4 điểm nằm ở cả 4 góc phần tư, các chỉ số tọa độ thuộc tập {-(2^31-1); 2^31-1}, không có hình nào có diện tích dưới 0.
2021-02-16 09:39:13
https://ideone.com/LzIEBK
Code này TLE là sao hả các bác?
Mà ghê vãi, toàn test khó :v.

Last edit: 2021-02-16 10:25:37
2017-11-15 13:53:02
bài này có 2 điểm trùng nhau k vậy
2017-11-09 04:46:14
THAM KHẢO THUẬT TOÁN TẠI :đọc thêm...


đọc the
2016-12-21 14:44:36 xin đừng quên tôi
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/544/castle-spoj/
2016-12-21 14:43:10 Lương Ðức Tuấn Ðạt
.

Last edit: 2016-12-21 14:44:00
2015-11-29 09:51:58 Thanga2pbc
nhiều mảng vl @@
2015-11-26 18:02:11 Lollipop
N^2 giảm mem đủ loại vẫn TLE, bài lầy quá @@
2014-08-18 07:12:53 Nắng
để mảng 2 chiều 5000*5000 thì ko đc đổi thành 1000*1000 thì AC, mất công sub hơn chục lần @@
2014-07-22 15:48:52 Chuyên Nhật CNN
Test troll ghê :< cố tính làm để cho TLE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.