Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CAR - Lập lịch sửa chữa ô tô

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/car


Một cơ sở sửa chữa ô tô có nhận n chiếc xe để sửa. Do các nhân viên làm việc quá lười nhác nên đã đến hạn trả cho khách hàng mà vẫn chưa tiến hành sửa được chiếc xe nào. Theo hợp đồng đã ký kết từ trước, nếu bàn giao xe thứ i quá hạn ngày nào thì sẽ phải trả thêm một khoản tiền phạt là A[i].
Ông chủ cơ sở sửa chữa quyết định sa thải toàn bộ công nhân và thuê nhân công mới. Với lực lượng mới này, ông ta dự định rằng để sửa chiếc xe thứ i sẽ cần B[i] ngày. Vấn đề đặt ra đối với ông là phải lập lịch sửa tuần tự các chiếc xe sao cho tổng số tiền bị phạt là ít nhất.

Yêu cầu: Hãy lập lịch sửa xe giúp cho ông chủ cơ sở sửa chữa ô tô.

Download test và solution tại đây.

Input

• Dòng 1: Chứa số n (n ≤ 10000)
• Dòng 2: Chứa n số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[n] (1 ≤ A[i] ≤ 10000)
• Dòng 3: Chứa n số nguyên dương B[1], B[2], ..., B[n] (1 ≤ B[i] ≤ 100)

Output

• Dòng 1: Ghi số tiền bị phạt tối thiểu
• Dòng 2: Ghi số hiệu các xe sẽ tiến hành sửa chữa, theo thứ tự từ xe được sửa đầu tiên đến xe sửa sau cùng

Example

Input:
4
1 3 4 2
3 2 3 1

Output:
44
4 2 3 1 

Xong công việc 4 vào cuối ngày 1 => phải trả 2 * 1 = 2 .
Xong công việc 2 vào cuối ngày 3 => phải trả 3 * 3 = 9.
Xong công việc 3 vào cuối ngày 6 => phải trả 6 * 4 = 24 .
Xong công việc 1 vào cuối ngày 9 => phải trả 1 * 9 = 9 .
Vậy tổng cộng phải trả 44 .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Mr Le Minh Hoang

hide comments
2016-05-13 16:49:57
kq là int64 mà không để ý làm nộp gần chục lần mới ac
2016-03-24 09:49:27
co ai cho minh test khac va giai thich kq luon duoc khong? please
2016-03-10 13:49:18
các bác cmt ghê quá làm e sợ dã man ai ngờ 1 tát AC @@
2015-11-15 04:06:35
tham khảo nè: http://www.oni.vn/dnLGH
2015-11-03 23:14:47
Tham khảo : http://www.oni.vn/uR57W

Blog Thuật toán SPOJ (vnspoj) hy vọng giúp mọi người với solution và code hơn 300 bài tại : http://www.oni.vn/uR57W
2015-08-12 11:52:02 ChienTran
lưu ý là random trong quicksort nhé, k là tle test cuối, :3
2015-03-25 18:10:31 Hacking to the Gate
Thay (l+r) div 2 thành random(r-l+1)+l quicksort mới AC :v
2014-08-28 18:37:50 Human Immunodeficiency Virus
k có chương trình chấm. đúng kq. sai thứ tự -> sai. test chán vl ><
2014-01-05 15:53:54 Kiều Quốc Đạt
duyệt trâu cũng ac
2013-12-16 04:52:52 nguyễn vãn khôi
hừm bài kiểu này sẽ có nhiều thứ tự cùng thỏa.
Kết quả chi phí mình đúng, còn thứ tự thì khác với test. chỉ cần đổi key từ hàm random sang (h+l)/2 thôi cũng đã đổi thứ tự khác rồi (chi phí ko đổi). Kiểu này sao AC được?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.