Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11CIR - Những hình tròn

Cho M (M<= 100) hình tròn trên 1 bảng kích thước N*N  ô vuông(N <= 1000), Mỗi hình tròn có 1 bán kính R[i]-0.5 (R[i] nguyên, R[i] <= 100) và tâm nằm trên  trọng tâm của 1 ô vuông ở dòng x[i], cột y[i]. Các hình tròn có thể đè lên nhau và có hình có một phần diện tích nằm ngoài bảng. Yêu cầu: Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất nằm trên bảng mà không đè lên các hình tròn. Lưu ý: tất cả các dữ diệu input và output đều là số nguyên dương, kể cả kích thước và diện tích hình chữ nhật tìm được.

Ví dụ: Hình tròn có tâm (4;4), bán kính là 4 và phần bị phủ là phần màu đỏ.

 

Input

  • Dòng đầu: số nguyên dương N và M.
  • M dòng sau: Mỗi dòng ghi 3 số, lần lượt là tọa độ hàng, cột của ô chứa tâm, bán kính hình tròn.

Output

  • Diện tích của hình chữ nhật tìm được, và phần diện tích bị các hình tròn phủ (không tính phần diện tính lan ra khỏi bảng).

Ví dụ

Input:
8 1
4 4 4
Output: 8 45

Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2011-11-17
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Khải Hạnh

hide comments
2019-09-27 03:10:27
:V
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
2016-10-10 15:14:45
Chuyển đổi mặt phẳng tọa độ + L/R-algorithm là AC
ps: Hợp - CVP

Last edit: 2016-10-13 07:54:56
2016-09-27 03:33:24
Code:
http://shink.in/tDoLT
2016-09-04 15:19:50
Sau một hồi luận thì cũng AC, Think like a kid :D
2015-10-27 19:52:30
Blog Thuật toán SPOJ hy vọng giúp được cho mọi người : http://www.oni.vn/uR57W
2012-12-11 15:43:52 dhkhtn
sao ko thay cai hinh no hien ra vay.
2012-04-15 15:39:07 the apple of my eyes
delete


Last edit: 2012-04-15 15:46:09
2011-11-22 08:03:00 Noyethug
ô đóa chỉ cần nằm trong phạm vi của hình tròn.........tức là 1 điểm bất kì trong ô vuông đóa nằm trong hoặc trên là đc....nhìn hình là sẽ thấy mà.....:)
2011-11-21 13:25:30 Nguyên
Điều kiện 1 ô được xem là bị phủ bởi hình tròn là gì? Nếu là có diện tích chung > 0 thì ô (1,1) cũng bị phủ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.