Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11BEAU - Tên đẹp

Người dân ở đất nước B11 (láng giềng của đất nước C11) có một phong tục rất đặc biệt. Chuyện là họ rất thích hai chữ cái 'A' và 'B', cho nên bất kì ai đều được đặt tên chỉ gồm 'A' và 'B'. Theo họ, một tên đẹp phải bao gồm tất cả các yếu tố sau:

  • Tên phải không chứa quá countA chữ cái 'A'
  • Tên phải không chứa quá countB chữ cái 'B'
  • Mỗi xâu con gồm các chữ cái 'A' liên tiếp có độ dài không quá maxA
  • Mỗi xâu con gồm các chữ cái 'B' liên tiếp có độ dài không quá maxB

Vào ngày Quốc khánh sắp tới, nhà vua đất nước B11 muốn tìm một tên đẹp dài nhất để đặt cho hoàng tử mới ra đời. Bạn hãy giúp nhà vua tính xem độ dài tên hoàng tử là bao nhiêu.

Ví dụ với countA = 3, countB = 5, maxA = maxB = 1, ta có tên đẹp dài nhất sẽ là 'BABABAB'. Như vậy kết quả cần tìm là 7.

Dữ liệu

  • Dòng 1: Số nguyên T là số test của chương trình.
  • Mỗi dòng trong T dòng tiếp theo: 4 số nguyên countA, countB, maxA, maxB.

Output

Gồm T dòng, mỗi dòng là kết quả tìm được tương ứng với mỗi test.

Ví dụ

Input:
4
0 0 10 10
10 10 0 0
3 5 1 1
6 7 8 9 
Output:
0
0
7
13 

Ràng buộc

  • 1 ≤ T ≤ 100
  • 0 ≤ countA, countB, maxA, maxB ≤ 106
  • Trong 50% số test, 0 ≤ countA, countB, maxA, maxB ≤ 100

Được gửi lên bởi:Quan To
Ngày:2012-08-15
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2019-01-12 04:57:17
.
2017-12-01 15:26:21
Ai chà. mãi mới tìm ra được thiếu trường hợp. thanks mấy blogger phía dưới
2017-08-20 21:10:27 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/c11beau-spoj-ten-dep/
2016-09-27 03:31:40
Code:
http://shink.in/2do5M
2016-09-05 13:56:53
Cả chục đấm nó mới chịu AC =((
2016-08-02 09:24:24
1 đấm AC !
2015-11-15 04:08:30
tham khảo nè mọi người: http://www.oni.vn/3ELyO
2015-10-27 19:52:05
Blog Thuật toán SPOJ hy vọng giúp được cho mọi người : http://www.oni.vn/uR57W
2015-10-17 12:27:34 Prismatic
Trâu bò @@
quên TH = :v
2015-04-29 15:03:57 Stupid Dog
@Mew. :

tại chú mày nhân hai số longint (10^6 * 10^6) nên phải int64 cho hai số này !

Đề ko hề sai tại chú mày làm sai đó !

Không nên nói đề sai trong mọi trương hợp !?

(mình cũng sai như vậy nè bạn, cảm ơn bạn nhắc nhở nhiều lắm :), nếu bạn ko cmt, mình cũng nghĩ đề sai mất rồi)

Last edit: 2015-04-29 15:09:13
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.