Viết Đạt

@levietdat

Viet Nam, Thanh Hoá

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BWPOINTS NKSP SUBSTR
COUNTPL NUMCON
LIQ PALINY
LIS PBCDIV
MEO QBPAL
NKLETTER QBSEQ
NKPALIN QBTICKET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

PALDR
SPSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.