Danh sách các bài tonghop problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
32099    Mã số cá nhân PERSONID 15 100.00
32110    Biểu thức cộng PLUSEXP 8 100.00
32121    Tham quan Ninh Bình TRAVELNB 20 95.59
32123    Quán Cafe COFFEE 13 95.83
32126    Tổng hai số DIGISUM 9 100.00
32128    Harry Potter và các hũ rượu HARRYWIND 10 100.00
32134    Dãy số tự nhiên NATUSEG 10 100.00
32138    Đếm cặp số SUMX 19 97.14
32139    Cao và rộng WIDTHIGH 2 100.00
32171    Ghép cặp MAKEPAIR 10 94.74
32172    Quản lý đàn bò MCOWS 17 95.00
32173    Nuôi heo đất PIGSAVING 11 96.15
32174    Ống tre tiết kiệm MONEYSAV 14 97.62
32176    Bóng rổ BSKETBALL 8 100.00
32193    Đàn kiến ANTSM 8 91.89
33477    San nền LEVELING 9 100.00
33478    Lớp học múa CLASSDANCE 14 100.00
33479    Chuỗi ngọc GEMSTONE 11 100.00
33480    LINUXIAD và chuỗi ngọc LINUXIAD 8 100.00
33536    Đếm bi MARBLCNT 9 100.00
33538    Đếm số dấu X CROSSCNT 8 100.00
33539    Dãy con dài nhất (Mod m) SEQMODM 8 100.00
33540    Trốn tìm HIDESEEN 5 100.00
33541    Điểm và đoạn thẳng POINTSEG 5 100.00
33542    Dãy con dài nhất SUBSEQK 7 100.00
33543    Số đẹp BEAUTYNUM 11 100.00
33544    Bản VANXƠ FIBONACI VALSEFIB 4 100.00
33561    Trò chơi với dãy số LCSEQGAME 7 100.00
33562    Robot hầu bàn BBROBOT 6 84.21
33563    Rút gọn đoạn CUTSEQ 4 92.31
33606    Bầu cử VOTING 11 90.00
33607    Hộp thư điện tử EMAILBOX 6 100.00
33610    Ngọc lục bảo EMERALD 3 100.00
33619    Thuê đất LANDTAX 3 95.45
33622    Tổng đoạn bằng nhau EPAIRSEQ 8 100.00
33623    Cắt bánh DCUTCAKE 9 100.00
33644    Đi bộ kết bạn WALKING 8 100.00
33645    Xếp hàng HNQUEUE 9 96.88
33646    Nối điểm L1L2K L1L2KPAIR 6 95.24
33647    Trò chơi truyền hình GAMESHOW 10 100.00
33648    Bảng màu COLORTAB 10 95.38
33649    Tích nhỏ nhất MINPROD 15 95.49
33650    Chuỗi cửa hàng INVESHOP 13 100.00
33651    Liên thông mạnh EDGES 13 91.00
33652    Đánh số cạnh đồ thị ONEGCD 12 98.18
33653    Dồn chỗ ngồi GRABSEAT 10 100.00
33654    Tam giác HNTRIANG 0 0.00
33656    Trò chơi với bảng số GAMEMULT 0 0.00
33657    Xếp nhóm GROUPNUM 5 100.00
33658    Khảo cổ ARCHEOLOGY 9 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.