2008-10-22 10:42:59 Final Result by VOJ Team
Division A

Rank Name Country Username Total Score (/1200)
I Phan Thanh Trung Viet Nam aukcwe 1125
II Thai Hong Phuc Viet Nam gothdn 1070
III Robert Gerbicz Hungary gerrob 1013

Division B
Rank Name Country Username Total Score (/1200)
I Robert Gerbicz Hungary gerrob 1148
II Stephen Merriman New Zealand triplem 1044
III Pham Quoc Tuan Viet Nam yourfriends 962

2008-10-22 10:34:28 Giải Thưởng (cho thí sinh Việt Nam) by VOJ Team
Bảng A

Hạng Họ tên Trường Username Tổng điểm (/1200)
I Phan Thành Trung Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng aukcwe 1125
II Thái Hồng Phúc Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng gothdn 1070
III Phạm Quang Vũ PTC Sư Phạm Hà Nội conankudo 1000

Bảng B
Hạng Họ tên Trường Username Tổng điểm (/1200)
I Phạm Quốc Tuấn Chuyên Vĩnh Phúc yourfriends 1013
II Nguyễn Đại Thành Chuyên Vĩnh Phúc nguyendaithanh 1012
III Lưu Thế Lợi Chuyên Vĩnh Phúc luutran 962

2008-09-07 16:59:47 VM08 has ended! by VOJ Team
VM08 - the summer programming league has ended. Thank you all for participating, thinking about the problems and writing great pieces of code!
The final standing will be announced soon!
Hope to see you again next year.

Warmest Regards,
VNOI Team

2008-07-01 09:16:54 by VOJ Team
Đối với các bài thi cũ, bạn có thể:
- Xem lời giải tại forum VNOI
- Download bộ test
- Nộp lại để kiểm tra

For the past rounds problems, you may:
- Find the solution at the VNOI forum.
- Download the official test cases
- Resubmit for analysis purpose

2008-06-13 11:28:06 Welcome! by VOJ Team

Welcome all of you to the contest "VNOI Marathon '08"!

Non-Vietnamese contestants please refer here for more information.

Các thí sinh vui lòng đọc kỹ Quy định về kỳ thi.

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.