Farmer John

@zerotwo

Viet Nam, Hanoi

Institution: HSGS

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ASSIGN1 CUTSEQS NKBM STEEL
BALLGAME FMATCH NKFLOW TWOBLACK
BARIC MATCH1 NTPFECT VBLOCKS
BINPAL MPYRAMID NTTREE VMLSEQ
BLAND MSTICK QBTREEK VUKVN
BONGDA MTELE QTDIVSEQ WS
C11CAVE NINJUMP SIGNAL

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN4 NHPAINT
MTWALK SHHV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.