@yano0oyan

Viet Nam

Institution: Can Tho University

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ASSIGN1 DIGIT0 LATGACH MMOD29 NKNUMFRE PWRFAIL SUMXOR
AUCTION DMAYA LATGACH4 MPRIME NKPALIN PYRAMID2 TCDFZ
BAOVE DTDOI LEDOTAN MPRIME1 NKPATH QBBISHOP TJALG
BASEH DTKSUB LEM3 MRECAMAN NKRACING QBCIRARC TORCH
BCDIV DTTUI1 LINEGAME MYSTERY NKRAIN QBGAME TREAT
BESTSPOT FIRS LIQ NBFA NKREZ QBHEAP TREENUM
BFCHAL FLOYD LIS NBFD NKSEQ QBHV TWO
BIGNUM FMATCH LITES NBFM NKSGAME QBMAX V11WATER
BINLADEN FWATER LNACS NK2MFS NKSTEP QBMSEQ V8SCORE
BONES GARDEN25 LQDGONME NKABD NKTARDY QBMST VBF1
BONUS GPT LTPMSEQ NKBM NKTHEME QBPAL VBF2
BWPOINTS HEADQRT LUBENICA NKCABLE NKTICK QBRECT VBGRASS
C11SEQ HEAP1 M00PAIR NKCITY NKTREE QBSCHOOL VBOARD
CAR HELPPM M3TILE NKDEC NKTRIO QBSELECT VCOLDWAT
CBUYING HIWAY MACHINE NKDIVSEQ NOIXICH QBSEQ VCOWFLIX
CENTRE28 INSUL MAKHOA3 NKEDIT NOTE QBSQUARE VDANGER
CHATCHIT INTEGER7 MATCH1 NKFLOW NPR QBSTR VECTOR
CHEAT IOIBIN MAXARR1 NKGUARD NUMCON QBTICKET VMUNCH
CHESSCBG KAGAIN MCIRGAME NKH PBCFIBO QBTRANS VRATF
CINEMA KDEL MDIGITS2 NKINV PBCWRI QMAX VSTEPS
CMP KDIFF MEO NKJUMP PIZZALOC QMAX2 WORDCNT
COND KGSS MESSAGE NKLAND PNUMBER QUAD XMAS
COUNTCBG KMIN METERAIN NKLEAGUE POST ROTATION YUGI
CPPSET KMIX MINCOST NKLETTER POST3 SEC
CREC01 KNIGHTS1 MINK NKLINEUP POWER SHHV
CRUELL KPLANK MIXUP2 NKLP PTRANG SPSEQ
CTREE KSPREE MLASERP NKMAXSEQ PTREE STABLE
CWAY LASCALE MMAXPER NKMSG PWALK SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY COWGIRL GSS MULONE PCIRCLE SPSUM
COIN34 FFLOW KWAY NEAREST PTQMSEQ THREE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.