Trần Hải Đăng

@xfa4

Viet Nam, Vinh

Institution: THPT chuyen Phan Boi Chau

Man's mind, once stretched by a new idea, never regains its original dimensions.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHNREST HBTLCA LIQ NKCOMP PTRANG STRANGE
ALADDIN CMP HEADQRT LIS NKFLOW PTREE SUBSTR
AMSSEQ COIN34 HELPPM LITES NKGUARD PVOI14_2 TOTALODD
ANARC09I COLOREC HIREHP LQDFARM NKINV QBAGENTS TREAT
ASSIGN1 COMNET HIWAY LQDGONME NKLEAVES QBHV TRES
BALLGMVN COMPUTER HSPC14A LUBENICA NKLINEUP QBMAX TWOBLACK
BAOVE COUNTPL HUGEKNAP MAJMUN NKMINES QBMSEQ TWOOPERS
BEADSNB CPPSET ILSBIN MAJSTOR NKNET QBMST UPGRANET
BGMAGIC CREC01 INCVN MATCH1 NKPALIN QBPOINT V8ORG
BIGNUM CRECT INFORMAC MAUGIAO NKRACING QBRECT V8SORT
BILL CRITICAL IOIBIN MAXCUB NKREZ QBSCHOOL VMBW
BLGEN CROSS12 JEDNAKOS MBUS NKSEQ QBSELECT VMCOMP
BONES CWAY JOBSET MCHAOS NKSEV QBSTR VMGOLD
BONGDA DHFUNC KAMP MCONVOI NKSP QMAX VMKEY
BONUS DHGARDEN KDEL MDIGITS2 NKTABLE QMAX2 VMRELATE
BWPOINTS DHLOCO KGSS MEDQUERY NKTREE QMAX3VN VMROOK
C11BC1 DHSERV KHISTORY MESSAGE1 NTSEQ QTSEQ VMUNCH
C11CAL DQUERY KINV MINCOST OPTCUT QUEENNB VO17SORT
C11CAVE DRASHOOT KMIN MINK PA06ANT REFORM VODIVIDE
C11GAME2 DTCSTR KMIX MKUHAR PAGODA RIDDLE VOIEXAM
C11GAR FBRICK KQUERY MMAXPER PARIGAME RIDERHP VOSCUN
C11KM FIBVAL KTUAN MNERED PBCWATER ROADS VOSNET
C11PINES FLOW1 KWAY MSE06H PBCWAYS ROBOCON VOSRTRI
C11SEQ FLOYD LATGACH MTREE PBCWRI SAFENET2 VOSTRIBO
C11STR2 FMATCH LATGACH4 MULONE PERIODNB SEQ198 VSTEPS
C11SUM FOCUS LCS2X NDCCARD PNUMBER SIGNAL WCALC
C11WATER GRAPH_ LEM2 NEAREST POST SPSEQ WORDCNT
CHEER GSS LEM3 NKBUS POST3 STABLE WS
CHESSCBG HAM12 LINEGAME NKCNT1 POWER STNODE ZABAVA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BOSS
DHTABLE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.