Thanh Vinh NGUYEN

@vinhthanh

Viet Nam, Ha Noi

Institution: HUS High School for Gifted Students

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CRATE KMEDIAN MOVE12 PLACE SETNJA VMCOFFEE
AREA CRUELL2 KQUERY MTREE POINTS2 SHHV VMGCDSUM
ASSASSIN CTNBULLS KQUERY2 MTWALK POST SIGNAL VMMTFIVE
ASSIGN1 CTNOWN KSTEEPLE MYSTERY POST2 SKPV15_5 VMPIZZA
AZNET CUTSEQS KTREEC NCOB POST3 SQUARES VMSALARY
BALLGMVN DHFRBUS LATGACH NETACCEL PVOI14_2 STMERGE VMTOWN
BASEH DHLOCO LATGACH4 NETWRKNB PVOI14_3 STNODE VMTRIP
BESTSPOT DHSERV LCA NK05MNIM PVOI14_4 STONE1 VMYT
BGMINE DHTABLE LCS2X NKABD PWRFAIL SUBSTR VNEMPIRE
BGTRAVEL DIGIT LEM1 NKBRACKE QBBUILD SUMS VO17BACH
BIGNUM DQUERY LEM2 NKCABLE QBGAME SWAPB VO17LAN
BINLADEN DRLINES LEM3 NKCITY QBMST TAMCAM VO17TV
BNWNIM EGG LGAME NKFLOW QBRECT TFIELD VO17XXX
BONGDA ELECT LIS NKINV QBROBOT TJALG VOBOARD3
BONUS13 EUROBET LQDDIV NKLAND QBSCHOOL TOURS13 VOBRACK
BWPOINTS FBRICK LQDRACE NKLEAVES QBSEGPAR TPCHOLE1 VODIVIDE
C11BC2 FMATCH LUBENICA NKLINEUP QBSELECT TPCLKNUM VODONCAY
C11CAL FOCUS M3TILE NKLUCK QBSQUARE TRAFFICN VOEASY
C11CAVE GRAPH_ MATCH1 NKMAXSEQ QBSTR TREELINE VOIEXAM
C11ID GROUP MBLAST NKNUMFRE QMAX TRIANGLE VOITSORT
C11SEQ GS MCOINS NKPOLICE QMAX2 TRIOMINO VOLAND
C11TCT GSS MEDIAN NKSEV QTGIFT1 TTRIP VOLIGHTS
C11TOUCH GWCOINS MESSAGE NKSGAME QTREE3 TWOSAT VOMARBLE
CENTRE28 HAOI6000 MESSAGE1 NTTREE QTREEX V8SCORE VOMOVREC
CHAIN2 HBTLCA MFISH ONBRIDGE RAYGUN V8SORT VOROOM
CHEER IOIBIN MINCUT ONE4EVER RBULL VDANGER VOSGAME
CHESS_ ITREE MINK OPTCUT REFORM VECTOR VOTREE
COINSET KAGAIN MINROAD PA06ANT REVAMP VM15SWAP VOXOR
COLOREC KBUILD MIXUP2 PARIGAME SCCHEM VMAOCE VQUERY
COMNET KCOIN MMMGAME PBCGANGS SEC VMCANDLE WEATHER
COWGIRL KGSS MOBIVINA PERIODNB SEQ198 VMCODE XUCXAC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CTREE MCHAOS PIZZALOC SHCH
DTKSUB MCQUERY QBPIZZA SPBINARY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.