vinh hung

@vinhhung053

Viet Nam, Hà Nội

Institution: Khu 5

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHEAT INSUL MILITARY NKPALIN PTRANG STABLE
ADS CHESSCBG IOIBIN MINCUT NKPATH PWALK STMERGE
ALAKE CINEMA KAGAIN MINK NKPOS PYRAMID2 STNODE
AMSSEQ CMP KDEL MINROAD NKRACING QBAGENTS STONE1
AREA COLLECT KINV MIXUP2 NKREZ QBBISHOP SUBSTR
ASSIGN1 COLOREC KMIN MLASERP NKSEQ QBDIVSEQ SUMS
AUCTION COUNTCBG KNIGHTS1 MMAXPER NKSEV QBGAME TFIELD
BALLGMVN COUNTPL KPLANK MOVE12 NKSGAME QBHV TJALG
BAOVE COWGIRL KQUERY MPRIME NKSP QBMARKET TOURS13
BASEH CRATE LABUDOVI MRECAMAN NKSTEP QBMAX TRAVEL12
BCDIV CREC01 LATGACH MSE06H NKTEAM QBMSEQ TREAT
BEADSNB CRECT LATGACH4 MTWALK NKTICK QBMST TTRIP
BIGNUM CRITICAL LCA MYSTERY NOIXICH QBPOINT V11WATER
BINARY CROSS12 LCS2X NDCCARD NOTE QBRECT V8ORG
BINLADEN CRYPTKEY LEM2 NETACCEL NTPFECT QBROBOT V8SCORE
BLGEN CTNBULLS LEM3 NK2MFS NTSEQ QBSCHOOL VBF2
BLOPER CTREE LEM6 NKABD NUMBER QBSEGPAR VBGRASS
BONES DHEXP LINEGAME NKBM NUMCON QBSELECT VBOARD
BONUS DIGIT0 LIQ NKBUS ORGAN QBSEQ VCOLDWAT
BONUS13 DQUERY LIS NKCABLE PAGODA QBSQUARE VCOWFLIX
BWPOINTS DTDOI LITES NKCARD PALINY QBSTR VDANGER
C11BC2 DTTUI1 LNACS NKCITY PARIGAME QBTICKET VECTOR
C11BEAU EQSTR LQDGONME NKDIVSEQ PBCDEM QMAX VMRR
C11CAVE FFLOW LQDRECT NKFLOW PBCDIV QMAX2 VMUNCH
C11ID FIBVAL LTPMSEQ NKGIFTS PBCFIBO QTSEQ VODIVIDE
C11KM FIRS LUCKYNUM NKGUARD PBCSEQ QUAD VOHAUCAN
C11PAIRS FLOYD M3TILE NKH PBCWATER REFORM VOTREE
C11POST FMATCH MATCH1 NKINV PBCWRI REVAMP VRATF
C11SEQ FWATER MAXARR1 NKJUMP PCIRCLE ROADS VSTEPS
C11STR2 GPMB MBLAST NKLEAGUE PCYCLE ROBOCON VUKVN
C11TRCNT GRAPH_ MCARDS NKLETTER PIZZALOC ROTATION WEATHER
C11WATER GSS MDIGITS2 NKLINEUP PNUMBER SEARCH WORDCNT
CAR HAM12 MDOLLS NKLP POST SEARCH1 YUGI
CATALAN HEAP1 MEO NKMAXSEQ POST3 SEC
CBUYING HIREHP MESSAGE NKMOBILE POTATO SEQ198
CENTRE28 HIWAY MESSAGE1 NKNUMFRE POWER SHHV
CHAIN2 INCVN METERAIN NKONEARC PTQMSEQ SPSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CT M00PAIR MDIGITS NEAREST PRAVO
HELPPM MCLEAN MINCOST POST2 THEME
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.