Việt Nguyễn Trọng Hoàng

@vietmeocong

Viet Nam, Ha Noi

Institution: Đại học Bách khoa Hà Nội

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CLOCK ILSMATH2 MCITYHAL NKLINEUP QBAGENTS TBIKE
AMSSEQ CMP INCVN MCONVOI NKMAXSEQ QBBISHOP TEST
ANT COLOREC INSUL MDIGITS NKMINES QBDIVSEQ THEME
AREA COND INTEGER7 MDIGITS2 NKNET QBGAME THREE
AUCTION COUNTCBG IOIBIN MDOLLS NKNUMFRE QBHEAP TJALG
AZNET COUNTPL ITREE MEDIAN NKONEARC QBHV TOURS13
BALLGAME COWGIRL JOBSET MEO NKPALIN QBMARKET TPINCD
BALLGMVN CRATE KAGAIN MESSAGE NKPATH QBMAX TPTICKET
BASEH CREC01 KCOIN MINK NKRACING QBMSEQ TRAFFICN
BCDIV CRECT KDIFF MINROAD NKREZ QBMST TRAKA
BFCHAL CRITICAL KINV MIXUP2 NKSEQ QBPAL TREENUM
BIGNUM CRUELL KMIN MMASS NKSEV QBPOINT TRILAND
BILL CRUELL2 KNIGHTS1 MMAXPER NKSGAME QBRECT TRIPHP
BINARY CTNBULLS KPLANK MMMGAME NKSP QBSCHOOL TTRAVEL
BINARY2 CWAY KQUERY MMOD29 NKSPILJA QBSELECT TWO
BINLADEN DIFFSTR KSEQ1 MNE07 NKSTEP QBSEQ V11WATER
BONES DIGIT0 KTUAN MNERED NKTABLE QBSQUARE V8ORG
BONUS DIGITS88 KVIP MPRIME NKTEAM QBSTR V8SORT
BRIDGES DIVSEQQ LABUDOVI MPRIME1 NKTICK QBTICKET VBF1
BWPOINTS DQUERY LASCALE MRECAMAN NKTREE QHROAD VBF2
C11BC2 DRASHOOT LATGACH MRECT1 NKTRIO QMAX VBGRASS
C11BEAU DTDOI LATGACH4 MSE06H NOIXICH QMAX2 VBOARD
C11CAL DTOGRADA LCS2X MSE07B NOTE QMAX3VN VCOLDWAT
C11CAVE DTTUI1 LEM2 MSTICK NPR QOS VCOWFLIX
C11GENIE DTTUI2 LEM3 MTREE NTFRAME QTSEQ VDANGER
C11ID ELEVATOR LEM4 MTWALK NTSEQ QUAD VECTOR
C11LOCK ENET LINEGAME MULONE NUCLEAR REC04 VMCOMP
C11PAIRS ETF LIQ MYSTERY NUMCON REVAMP VMECLIP
C11PF FASTEXPR LIS NBFA PALINX RIDDLE VMLINES
C11PINES FBRICK LITES NBFD PALINY ROADS VMRELATE
C11PNUM FIBVAL LNACS NBFM PARIGAME ROBOCON VMSORT
C11ROOKS FINDNUM LQDFIBO NETACCEL PBCDEM ROBOT2 VMTRIP
C11SEQ FIRS LQDFIBO2 NETWRKNB PBCDIV ROTATION VMUNCH
C11SEQ3 FLOYD LQDGONME NEWJ PBCGANGS SAFENET2 VNCUT
C11STR2 FOCUS LSPITO NK05MNIM PBCSEQ SEARCH VNEMPIRE
C11SUM FSELECT LSRLE NK2MFS PBCWATER SEC VOEXC
C11TOUCH FWATER LTPMSEQ NKABD PBCWRI SHCH VOJLEV
C11TRCNT GAME3112 LUBENICA NKBAS PCHESS4 SHHV VOJUSER
C11WATER GRAPE LUCKYNUM NKBRACKE PCIRCLE SKWLTH VOSTR
C11XOA GRAPH_ M00PAIR NKCABLE PNUMBER SNSEQ VPARTSUM
CAR GSS M3TILE NKCITY POST SPBINARY VRATF
CATALAN HAF1 MAKHOA3 NKCNT1 POST3 SPSEQ VSTEPS
CBUYING HAM12 MATCH1 NKDIVSEQ POTATO STABLE VUKVN
CENTRE28 HAOI6000 MAXARR1 NKGOLF POWER STMERGE WORDCNT
CHAIN2 HEAP1 MAXNUM NKGUARD PTQMSEQ STRANGE XAYNHA
CHATCHIT HELPPM MBLAST NKH PTRANG SUBSTR XMAS
CHEAT HIREHP MBUS NKINV PWALK SUMXOR YUGI
CHESSCBG HP09ANTS MCHAOS NKJUMP PWRFAIL SUPERSUM
CINEMA ILSMATH MCIRGAME NKLETTER PYRAMID2 TAPN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BWGAME C11KM HSPC14I LUCKY13 PALIN PTREE V8SCORE
C11GAME1 CRYPTKEY LQDGRAPE MPTLT POST2 QTKNAP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.