viethuy99

@viethuy99lc

Viet Nam, Lào Cai

Institution: D17ProPTIT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COMNET KINV MINK NKNUMFRE PTRANG STNODE
ADS COND KMEDIAN MINROAD NKONEARC PTREE SUBSTR
AMSSEQ COUNTCBG KMIN MIXUP2 NKPALIN PWALK TCDFZ
ANT COUNTPL KPLANK MMASS NKPATH PWRFAIL THEME
AREA COWGIRL KQUERY MMAXPER NKPOS PYRAMID2 TJALG
ASSIGN1 CPPSET KQUERY2 MMMGAME NKRACING QBAGENTS TOURS13
AUCTION CRATE LABUDOVI MOVE12 NKREZ QBBISHOP TRAFFICN
BALLGAME CREC01 LASCALE MPILOT NKSEQ QBBUILD TRAVEL12
BALLGMVN CRITICAL LATGACH MPRIME NKSEV QBCOND TREAT
BASEH CRUELL LATGACH4 MPRIME1 NKSGAME QBDIVSEQ TTRIP
BCDIV CRUELL2 LCS2X MRECAMAN NKSP QBGAME TWINSNOW
BESTSPOT CTNBULLS LEM1 MSE06H NKSTEP QBHEAP TWO
BFCHAL CTNEWS LEM2 MSE07B NKTEAM QBHV TWOSAT
BIGNUM CTREE LEM3 MSTICK NKTICK QBMARKET UPGRANET
BINARY CWAY LEM4 MTREE NKTOSS QBMAX V11WATER
BINARY2 DHEXP LEM6 MTWALK NKTREE QBMSEQ V8ORG
BINLADEN DIGIT0 LINEGAME MULONE NKTRIO QBMST V8SCORE
BONES DQUERY LIQ MYSTERY NOIXICH QBPAL VBF1
BONUS DTDOI LIS NBFA NOTE QBPOINT VBF2
BWPOINTS DTTUI1 LITES NBFM NTSEQ QBRECT VBGRASS
C11BC2 EGG LNACS NDCCARD NTTREE QBROBOT VBOARD
C11CAL ELEVATOR LQDDIV NEAREST NUMBER QBSCHOOL VCOLDWAT
C11CAVE EQSTR LQDGONME NETACCEL NUMCON QBSEGPAR VCOWFLIX
C11ID ETF LTPMSEQ NK05MNIM OPTCUT QBSELECT VDANGER
C11KM FIBVAL LUBENICA NK2MFS ORDERSET QBSEQ VECTOR
C11PAIRS FINDNUM LUCKYNUM NKABD PALINY QBSQUARE VMRR
C11PNUM FIRS M3TILE NKBM PARIGAME QBSTR VMSORT
C11PRIME FLOYD MATCH1 NKBRACKE PATULJCI QBTICKET VMUNCH
C11SEQ FWATER MAXARR1 NKBUS PBCDEM QMAX VNCUT
C11SEQ3 GONDOR MAXARR2 NKCABLE PBCDIV QMAX2 VNEMPIRE
C11STR2 GRAPH_ MAXARR3 NKCARD PBCFIBO REFORM VOGCDSUM
C11TRCNT GSS MAXCUB NKCITY PBCSEQ REVAMP VOLIS
CAR HAM12 MCARDS NKDIVSEQ PBCWATER ROADS VOSSEVEN
CATALAN HAOI6000 MCHAOS NKFLOW PBCWRI ROBOCON VOTREE
CBUYING HEAP1 MCLEAN NKGUARD PCIRCLE ROTATION VOXOR
CENTRE28 HIREHP MCONVOI NKH PCYCLE SAFENET2 VRATF
CHAIN2 INCVN MDIGITS2 NKINV PIZZALOC SEARCH VSTEPS
CHATCHIT INSUL MDOLLS NKJUMP PNUMBER SEQ198 VUKVN
CHEAT INTEGER7 MEDIAN NKLEAGUE POST SHHV WCALC
CHESSCBG IOIBIN MEO NKLETTER POST3 SPBINARY WEATHER
CMP ITREE MESSAGE NKLINEUP POTATO SPSEQ WORDCNT
COIN34 KAGAIN METERAIN NKLP POWER STABLE XAYNHA
COLOREC KGSS MINCUT NKMAXSEQ PRAVO STMERGE YPKTH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHESS_
HELPPM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.