Nhi Vu Duc

@vdn1999

Viet Nam, Vinh Phuc

Institution: CVP

Coding is an art and coder is an artist

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CMP HSPC14A MAXNUM NKH QBAGENTS TRILAND
ADS CNMARBLE HSPC14D MBLAST NKINV QBBISHOP TTRAVEL
ALLOW COIN34 HSPC14H MBUS NKJUMP QBBUILD TTRIP
AMSSEQ COMMAND HSPC14I MCLONUM NKLAND QBDIVSEQ TWO
ANT COMNET HSPC14J MCOINS NKLETTER QBHEAP TWOSUM
AREA COND HSPC14L MDIGITS2 NKLINEUP QBHV V11PLAN
AUCTION COPRIMES ILSMATH MDOLLS NKLP QBMAX V11WATER
BARIC COUNTCBG INSUL MEO NKMAXSEQ QBMSEQ V8SCORE
BASEH COUNTPL INTEGER7 MESSAGE NKNUMFRE QBMST VBF1
BCDIV CPPSET IOIBIN MILITARY NKPALIN QBPAL VBF2
BESTSPOT CRATE JEDNAKOS MINCUT NKPATH QBPOINT VBGRASS
BFCHAL CREC01 KAGAIN MINK NKPOLI QBRECT VBLOCKS
BGMINE CT KBUILD MINROAD NKPOS QBSCHOOL VBOARD
BGSTRING CTNBULLS KCOIN MJOURNEY NKRACING QBSEQ VCOLDWAT
BGTRAVEL CTNCLN KDEL MKFLAGS NKREZ QBSORT VCOWFLIX
BIGNUM CTNEWS KDIFF MLASERP NKSEQ QBSQUARE VDANGER
BINARY CTNOWN KENRE MMASS NKSEV QBSTR VECTOR
BINLADEN CWAY KGSS MMAXPER NKSGAME QBTICKET VKNIGHTS
BLOPER DANCING KINV MMMGAME NKSP QMAX VMDAOBIT
BONES DEMSO KMEDIAN MNE07 NKSTEP QMAX2 VMMTFIVE
BONGDA DHEXP KMIN MOVIES NKTICK QTDIVSEQ VMQUABEO
BONUS DHFRBUS KNMANO MPILOT NOIXICH QTGIFT1 VMROPES
BOSS DHFUNC KPLANK MPRIME NOTE QTSEQ VMRR
BWPOINTS DHLOCO KQUERY MPRIME1 NPR QUAD VMSORT
C11BC2 DHSERV KTOUR MRECAMAN NTHUGE REVAMP VMST
C11BEAU DHTRI KTREEC MSE07B NTSEQ ROADS VMSUBSTR
C11CAL DIGIT0 LASCALE MSTICK NTTREE ROBOCON VMUNCH
C11CAVE DQUERY LATGACH MTREE NUMBER ROTATION VNEMPIRE
C11CUT DTDOI LATGACH4 MTWALK NUMBERS SAFENET2 VODONCAY
C11GENIE DTKSUB LCA MULONE NUMCON SBOOST VOGCDSUM
C11ID DTTUI1 LCS2X MYSTERY OLDMAPS SEARCH VOJLEV
C11KM DTTUI2 LEM1 NBFA PAGAIN SHHV VOSMAXK
C11LOCK ETF LEM2 NBFD PAGODA SKPV15_5 VOSRTRI
C11PAIRS FBRICK LEM3 NBFM PALINY SLIKAR VOSSEVEN
C11PIPI FIBVAL LEM5 NCOB PARIGAME SMARTDOG VOSTR
C11PNUM FINDNUM LEM7 NDCCARD PASSET SMAX VOSTRIBO
C11PRIME FIRS LINEGAME NEAREST PBCDEM SNSEQ VOTREE
C11ROOKS FLOYD LIQ NETACCEL PBCDIV SOPENP VPARTSUM
C11SEQ3 FOCUS LIS NICEQUAD PBCFIBO SPSEQ VRATF
C11STR2 FSELECT LITES NK05MNIM PBCGANGS STABLE VSTEPS
C11SUM FWATER LNACS NK2MFS PBCISPIS STNODE VTRI
C11TRCNT GPT LOTT NKABD PBCSEQ STRANGE VWORDPOW
C11WATER GRAPH_ LQDDIV NKBAS PBCWATER SUBSTR WCALC
CAR GSS LQDFARM NKBRACKE PBCWRI SUMXOR WEATHER
CARDS HAF1 LQDGONME NKBUILD PCIRCLE SUPERSUM WORDCNT
CBUYING HAM12 LSFIGHT NKBUS PHEPNHAN TABLIC XAYNHA
CENTRE28 HARBINGE LSPITO NKCABLE PIZZALOC TCDFZ XMAS
CFLAG2 HBT1D LSTTCD2 NKCITY PNUMBER TEST YPKTH
CHAIN2 HBTLCA LTPMSEQ NKCNT1 POST THEME ZABAVA
CHATCHIT HEAP1 LUBENICA NKDIVSEQ POST3 TJALG
CHEAT HELPPM LUCKYNUM NKEDIT POTATO TOURS13
CHEER HIREHP M00PAIR NKFLOW PTRANG TRAFFICN
CIJEVI HOUSES M3TILE NKGIFTS PTREE TRAVEL12
CLEAR HP09ANTS MAXARR1 NKGUARD PWALK TREAT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.