Tuan Hiep Tran

@tuanhiep7777

Viet Nam, Hung Yen

Institution: Hanoi University of Science and Technology

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

NKA1

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ELEVATOR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.