Hoang Minh Tu

@tu17082003

Viet Nam, Hai Phong

Institution: Tran Phu High School for Gifted

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHESS_ ITREE MINROAD NOIXICH QBRECT TWO
ADBRACK CHNREST KAGAIN MIXUP2 NORMA QBSCHOOL TWOSAT
ADS CHNTOWER KANDP MKUHAR NSC QBSEGPAR UPIT
ALADDIN CMP KBUILD MOBIVINA NTSEQ QBSELECT V8ORG
AMSSEQ COLLECT KDIFF MPILOT NTTREE QBSEQ V8SCORE
ANT COMNET KGSS MSTICK NUCLEAR QBSORT VDANGER
AREA COMPUTER KINV MTHCN OLDMAPS QBSQUARE VECTOR
ASSIGN1 COND KMIN MTREECOL ONBRIDGE QBSTR VKNIGHTS
AUCTION CONNECTE KPLANK MTWALK ONE4EVER QBTICKET VMBW
AZNET COWGIRL KQUERY MULONE ORDERSET QBTRANS VMCOFFEE
BCDIV CP KQUERY2 NDCCARD OTOCI QHROAD VMMTFIVE
BEADSNB CPPSET LABUDOVI NEAREST PAGAIN QMAX VMQUABEO
BFCHAL CREC01 LATGACH NETACCEL PALINX QMAX2 VMSALARY
BGMINE CRECT LATGACH4 NETWRKNB PALINY QMAX3VN VMSORT
BGTRAVEL CUTSEG LCS2X NK05MNIM PBCGANGS QMAX4 VMST
BIGNUM CUTSEQS LEM1 NK2MFS PBCSEQ QTREE3 VMWTREE
BINARY DEMSO LEM3 NKABD PCIRCLE QTREEV VNEMPIRE
BINLADEN DHEXP LEM4 NKBM PERIODNB QUAD VO17BACH
BINPACK DHLOCO LIQ NKBRACKE PIZZALOC REFORM VO17LAN
BLOPER DHRECT LIS NKCITY PNUMBER ROADS VO17TV
BONES DQUERY LIS2VN NKFLOW POST ROBOCON VODIVIDE
BONUS DTKSUB LITES NKGOLF POST3 ROTATION VOGCDSUM
BOXES DTOGRADA LNACS NKGUARD POTATO SAFENET2 VOPIG
BRACKET ELEVATOR LQDRACE NKINV POWER SEQ198 VOSCOMPS
BWPOINTS ETF LQDRECT NKJUMP PTRANG SHCH VOSEXP
C11BC2 FBRICK LQDXEUI NKLAND PVOI14_1 SHHV VOSMAXK
C11BEAU FIBVAL LUBENICA NKLEAVES PVOI14_2 SHTH VOSPLAY
C11CAL FLOYD MATCH1 NKLETTER PVOI14_3 SHUFFLEK VOSTR
C11CAVE FOCUS MAUGIAO NKLINEUP PVOI14_4 SKFIB VOTREE
C11CUT FSELECT MAXARR1 NKMOBILE PVOI14_5 SMARTDOG VQUERY
C11KM FWATER MAXARR2 NKONEARC PVOI14_6 SMAX VRATF
C11PAIRS GRAPH_ MCOINS NKPALIN PWALK STMERGE WEATHER
C11STR2 GROUP MDIGITS2 NKPOLI PWRFAIL SUBSTR WORDCNT
C11SUM GS MDOLLS NKPOLICE QBBUILD SUMTREE WS
CARDS HAOI6000 MEDIAN NKRACING QBDIVSEQ SUMXOR YPKTH
CARDSHUF HARBINGE MELE2 NKREZ QBGAME TCDFZ YUGI
CATALAN HBTLCA MESSAGE NKSEQ QBHEAP TJALG
CATGO HSPC14A MESSAGE1 NKSEV QBHV TOURS13
CENTRE28 HSPC14I METERAIN NKSGAME QBMAX TREECST
CHAIN2 HSPC14K MINCUT NKTICK QBMSEQ TRIPHP
CHESSCBG IOIBIN MINK NKTOSS QBMST TWIST

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.