Hoang Minh Tu

@tu17082003

Viet Nam, Hai Phong

Institution: Tran Phu High School for Gifted

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHESS_ IOIBIN MINCUT NKSGAME QBHV TOURS13
ADBRACK CHNREST ITREE MINK NKTICK QBMAX TREECST
ADS CHNTOWER KAGAIN MINROAD NKTOSS QBMSEQ TRIPHP
ALADDIN CMP KANDP MIXUP2 NOIXICH QBMST TWIST
AMSSEQ COLLECT KBUILD MKUHAR NORMA QBRECT TWO
ANT COMNET KDIFF MOBIVINA NSC QBSCHOOL TWOSAT
AREA COMPUTER KGSS MPILOT NTSEQ QBSEGPAR UPIT
ASSIGN1 COND KINV MSTICK NTTREE QBSELECT V8ORG
AUCTION CONNECTE KMIN MTHCN NUCLEAR QBSEQ V8SCORE
AZNET COWGIRL KPLANK MTREECOL OLDMAPS QBSQUARE VDANGER
BCDIV CP KQUERY MTWALK ONBRIDGE QBSTR VECTOR
BEADSNB CPPSET KQUERY2 MULONE ONE4EVER QBTICKET VKNIGHTS
BFCHAL CREC01 LABUDOVI NDCCARD ORDERSET QBTRANS VMBW
BGMINE CRECT LATGACH NEAREST OTOCI QHROAD VMCOFFEE
BGTRAVEL CUTSEG LATGACH4 NETACCEL PAGAIN QMAX VMMTFIVE
BIGNUM CUTSEQS LCS2X NETWRKNB PALINX QMAX2 VMQUABEO
BINARY DEMSO LEM1 NK05MNIM PALINY QMAX3VN VMSALARY
BINLADEN DHEXP LEM3 NK2MFS PBCGANGS QMAX4 VMSORT
BINPACK DHLOCO LEM4 NKABD PBCSEQ QTREE3 VMST
BLOPER DHRECT LIQ NKBM PCIRCLE QTREEV VMWTREE
BONES DQUERY LIS NKBRACKE PERIODNB QUAD VNEMPIRE
BONUS DTKSUB LIS2VN NKCITY PIZZALOC REFORM VO17BACH
BOXES DTOGRADA LITES NKFLOW PNUMBER ROADS VO17LAN
BRACKET ELEVATOR LNACS NKGOLF POST ROBOCON VO17TV
BWPOINTS ETF LQDRACE NKGUARD POST3 ROTATION VODIVIDE
C11BC2 FBRICK LQDRECT NKINV POTATO SAFENET2 VOGCDSUM
C11BEAU FIBVAL LQDXEUI NKJUMP POWER SEQ198 VOPIG
C11CAL FLOYD LUBENICA NKLAND PTRANG SHCH VOSCOMPS
C11CAVE FOCUS MATCH1 NKLEAVES PVOI14_1 SHHV VOSEXP
C11CUT FSELECT MAUGIAO NKLETTER PVOI14_2 SHTH VOSMAXK
C11PAIRS FWATER MAXARR1 NKLINEUP PVOI14_3 SHUFFLEK VOSPLAY
C11STR2 GRAPH_ MAXARR2 NKMOBILE PVOI14_4 SKFIB VOSTR
C11SUM GROUP MCOINS NKONEARC PVOI14_5 SMARTDOG VOTREE
CARDS GS MDIGITS2 NKPALIN PVOI14_6 SMAX VQUERY
CARDSHUF HAOI6000 MDOLLS NKPOLI PWALK STMERGE VRATF
CATALAN HARBINGE MEDIAN NKPOLICE PWRFAIL SUBSTR WEATHER
CATGO HBTLCA MELE2 NKRACING QBBUILD SUMTREE WORDCNT
CENTRE28 HSPC14A MESSAGE NKREZ QBDIVSEQ SUMXOR WS
CHAIN2 HSPC14I MESSAGE1 NKSEQ QBGAME TCDFZ YPKTH
CHESSCBG HSPC14K METERAIN NKSEV QBHEAP TJALG YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.