Trung Nguyễn

@trungpro

Japan, a

Institution: a

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CRATE HOUSES MDOLLS NKRACING QBSEGPAR V8ORG
AIRCTRL CREC01 IOIBIN MEO NKREZ QBSELECT V8SCORE
AMSSEQ CRYPTKEY JEDNAKOS MINCOST NKSEQ QBSEQ V8SORT
ANT CTNBULLS JEWELNB MINCUT NKSGAME QBSTR VBF1
AREA CTREE JOBSET MINK NKSTEP QBTICKET VBF2
ASSIGN1 CVP00001 KAGAIN MINROAD NKTARDY QMAX VBOARD
AZNET CVPDROME KANDP MIXUP2 NKTICK QMAX2 VCOLDWAT
BAOVE CWAY KINV MMAXPER NKTOSS QMAX4 VCOWFLIX
BASEH DANCING KMEDIAN MNE07 NOIXICH QTREE3 VDANGER
BCDIV DEMSO KMIN MOVE12 NSRAIL QTSEQ VECTOR
BESTSPOT DHEXP KQUERY MPILOT NTPFECT QUAD VKNIGHTS
BGBOARD DHFRBUS KQUERY2 MPRIME NTSEQ RECT3 VMCOMP
BGMAGIC DHGARDEN KTREEC MRECT1 NTTREE REFORM VMDOMINO
BGMINE DHLEXP LATGACH MTREE NUCLEAR REVAMP VMPIN
BGSTRING DHRECT LATGACH4 MYSTERY NUMBER RIDERHP VMREL6
BGTRAVEL DHSERV LCS2X NCOB NUMBERS ROADS VMRR
BINARY2 DIGIT LEM NDCCARD ONE4EVER ROBOCON VMSALARY
BLGEN DIGIT0 LEM2 NETACCEL ORDERSET ROCKS VMST
BONES DPER LEM3 NK05MNIM PALINY SAFENET2 VMSUBSTR
BONUS DQUERY LEM4 NKBAS PARIGAME SEC VMSWAP
BONUS13 DTDOI LEM5 NKBM PASSWORD SEQ198 VMYT
C11CAVE DTKSUB LEM6 NKBUS PBCDEM SKPV15_5 VNABOR
C11KM DTOGRADA LEM7 NKCABLE PBCFIBO SKWLTH VNEMPIRE
C11PNUM DTTUI1 LGAME NKCITY PBCGANGS SMAX VO17SORT
C11POST DUGOVI LIQ NKCNT1 PBCSEQ SNAD VOBIGNUM
C11ROOKS EQUTRI LIS NKFLOW PBCWRI SPSEQ VODIVIDE
C11SEQ FACUP LNACS NKGOLF POST STABLE VOHAUCAN
C11STR2 FENCE LQDBUS NKH PTQMSEQ STMERGE VOITSORT
C11SUM FIRS LQDDIV NKINV PTRANG STNODE VOLIS
CAR FLOWER LQDGONME NKJUMP PWALK STONE1 VOSSEQ
CATALAN FOCUS LQDXEUI NKLEAGUE QBBISHOP SUBSTR VOTREE
CENTRE28 FSELECT LSFIGHT NKLEXIC QBBUILD SUMTREE VOXOR
CHAIN2 FWATER LSTAR NKLINEUP QBCIRARC TCDFZ VPARTSUM
CHATCHIT GPMB LUBENICA NKLP QBCOND TFIELD VRATF
CHESSCBG GRAPH_ LUCKYNUM NKLUCK QBGAME TJALG VSTEPS
CHNREST GSS MATCH1 NKMAXSEQ QBHEAP TPINCD VUKVN
CINEMA HAF1 MAUGIAO NKMOBILE QBMARKET TRAVEL12 VWORDPOW
CLEAR HAOI5000 MAXARR1 NKNL QBMAX TREAT WEATHER
CMP HBTLCA MAXARR3 NKONEARC QBMST TRIBE WIFI
COIN34 HEAP1 MAXCUB NKPALIN QBPAL TTRAVEL XUCXAC
COMPUTER HELPPM MBEEWALK NKPATH QBRECT TWOOPERS ZABAVA
COUNTPL HINHTHOI MBLAST NKPOLICE QBROBOT UPGRANET
COWGIRL HIREHP MCHAOS NKPOLY QBSCHOOL V11STR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY CLOCK FINDNUM MATCH2 QTREEV TOTALODD
BRACKET DTGAME LQDFIBO MEDQUERY QTREEX TRAFFICN
CARDS EGG LTPMSEQ MTWALK SHHV TWOSAT
CHUOIHAT ENET LUCKY13 NEAREST SPBINARY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.