Dat Tran

@trongdat3011

Viet Nam, Ha Noi

Institution: Hanoi-Amsterdam High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB C11WATER GROUP MAXARR1 NKCNT2 PYTHAEQ TRAPEZOI
ADS C11XOA GWCOINS MAXARR2 NKDIVSEQ QBAGENTS TREELINE
AMSSEQ CHESSCBG HAM12 MAXNUM NKGUARD QBMAX TRES
AZNET CHESS_ HAOI5000 MBIPALIN NKLEAVES QBMOUSE TRICIR
BALLGMVN CLEAR HELPPM MCARDS NKLETTER QBSCHOOL TRILAND
BAOVE CMP HIREHP MCIRGAME NKMAXSEQ QBSEGPAR TRIOMINO
BARIC COLLECT HP09STAL MCOINS NKMOBILE QBSORT V11WATER
BASEH COMMAND ILSMATH MDIGITS1 NKNL QBSTR V8ORG
BCHESS COMPUTER ILSMATH2 MDIGITS2 NKNUMFRE QOS V8SCORE
BEADSNB CROSS12 INCVN MDOSTAVA NKPALIN QTBIT VBF1
BFCHAL CRUELL ITREE MECUNG NKPATROL QTLOVE2 VBF2
BIGNUM CRUELL2 JEDNAKOS MEO NKRACING QTSEQ VCOWFLIX
BINPACK CTNOWN JEWELNB MFISH NKTABLE QUEENNB VCRISIS
BLAND CVP00001 JOBSET MGAME1 NKTICK QVSICK VDANGER
BONUS CVPDROME KDIFF MINK NKTRIO RABGAME VM3PHIA
BRTREE CWAY KMEDIAN MINMOVE NSRAIL RAYGUN VMAOCE
BWGAME DGOLD KNMANO MINROAD NTBANK REVAMP VMCODE
C11ANT DHCAT KPLANK MKUHAR NTFRAME ROADS VMCOMP
C11BC1 DIAMOND KQUERY MLASERP NTKING ROBOCON VMCOUNT
C11BC2 DIGIT0 KRECT MMINPER NTPACK ROBOT2 VMECLIP
C11BC3 DISNEY1 KRUS MMOD29 NTPFECT ROCKS VMFOUR
C11CAL DISNEY2 KTUAN MNE07 NUMCON ROPER VMGROUP
C11CAVE DPER KVIP MORSEDEC ONE4EVER ROTATION VMKEY
C11CIR DQUERY LANDK MPRIME PA06ANT SAILS VMMIRROR
C11CUT DRLINES LATGACH MPRIME1 PAGAIN SALESMAN VMRR
C11DK1 DSUMMITS LATGACH4 MPYRAMID PALDR SHHV VMSINCOS
C11DK2 DTOGRADA LCS2X MSAFE PALINY SHTH VMSUBSTR
C11DOLL DTTUI2 LINEGAME MSKYCODE PBCDIV SKFIB VMYT
C11FBR EGG LIQ MTREE PBCSEQ SKWLTH VNINGAME
C11GAR ETF LIS MULONE PBIR SNAD VOCARD
C11GENIE F1 LQDFARM MYSTERY PCIRCLE STOCK VOSNET
C11ID FASTEXPR LQDFIBO2 NBFA PER STRANGE VOSTR
C11LOCK FBRICK LQDFROG NCOB PERC STRHFI VPARTSUM
C11PAIRS FIBVAL LQDGONME NDCCARD PERIODNB SUMTREE VWORDPOW
C11PASS FINDNUM LQDRECT NETWRKNB PERNALTY SUMXOR WCALC
C11PF FIRS LQDXEUI NHPAINT PLACE SUPERSUM WORD01
C11PINES FP LSRLE NHREMIND PNUMBER TBIKE WORDCNT
C11ROOKS FSELECT LUCKYNUM NKA1 POST TCDFZ XMAS
C11STAR GAME3112 M00PAIR NKABD POST3 THEME XOINC
C11STR GCDSUM MARS NKCABLE POWER TJALG XYZ
C11TEST GPT MATRIX NKCITY PTRANG TNHFENCE
C11TOUCH GRAPE MAUGIAO NKCNT1 PYRAMID2 TOTALODD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HARBINGE PTQMSEQ
PIZZALOC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.